Arbetsmarknadsministern i dialog med arbetsgivare och kommuner om att anställa unga

Ingen ung ska behöva vara utan arbete eller studier längre än nittio dagar. För att nå målet krävs en kraftsamling i hela samhället. Under fredagen möter arbetsmarknadsminister Ylva Johansson arbetsgivare, kommuner och Arbetsförmedlingen för samtal om fler jobb för unga.

Sveriges kommuner har tillsammans med Arbetsförmedlingen inlett en kraftsamling för att minska ungdomsarbetslösheten genom att ingå lokala överenskommelser. En utmaning är att ungdomsarbetslösheten är hög trots att tillgången till lediga jobb är god. För att bemöta detta behöver de unga rustas på olika sätt. För detta har regeringen infört två nya verktyg som kombinerar arbete med utbildning: utbildningskontrakt och traineejobb. Men situationen kräver också att kommunen, Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna arbetar tillsammans för att erbjuda fler möjligheter för unga.

Regeringens delegation för unga till arbete och Arbetsförmedlingen anordnar tillsammans konferensen Unga talanger får företag att växa, där flera lyckade exempel på samverkan, för att rusta unga och samtidigt tillgodose företagens kompetensbehov, presenteras. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson inleder och avslutar konferensen. Konferensen riktar sig till representanter för arbetsgivare, kommuner och Arbetsförmedlingen.

Inbjudan

Konferensen äger rum på Stockholm Waterfront den 6 november, kl 10:00-15:00.

Journalister är välkomna att besöka konferensen eller följa den via live-stream på www.dua.se. För att delta på plats krävs anmälan till info@dua.se.

Ylva inleder konferensen klockan 10:00 och avslutar från 14:30.

Delegationen för unga till arbete (A2014:06) verkar för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag lokalt. Delegationen ska främja statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer. Arbetet ska utgå från både befintliga arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkommande initiativ inom arbetsmarknadspolitiken. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2018.Delegationens främsta verktyg för samverkan är lokala överenskommelser mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Information om lokala överenskommelser publiceras löpande på www.dua.se

Om oss

Delegationen för unga till arbete (A2014:06) verkar för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag lokalt. Delegationen ska främja statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer. Arbetet ska utgå från både befintliga arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkommande initiativ inom arbetsmarknadspolitiken. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2018. Delegationens främsta verktyg för samverkan är lokala överenskommelser mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Information om lokala överenskommelser publiceras löpande på www.dua.se