Delete förvärvar Karhupurku Oy som specialiserat sig på hissrivning – Affärsområdet Rivningstjänster utvidgas till att omfatta hissrivningsarbeten

DELETE GROUP OYJ, BÖRSMEDDELANDE 23.5.2018 kl. 14:30 EET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Med ett avtal undertecknat den 23 maj 2018 köper miljöservicebolaget Delete Group Oyj Karhupurku Oy, ett bolag från Eura som specialiserat sig på hissrivning. Företagsaffären är avsedd att genomföras den 31 maj 2018. Genom företagsköpet stärker Delete enligt sin strategi sin ställning som Nordens ledande erbjudare av miljötjänster och den största rivningsentreprenören.

Karhupurku Oy, som har ett starkt fotfäste inom hissrivning i sydvästra Finland, grundades 2015 och var innan dess en del av Ovitek Oy i nästan 10 års tid. 

Deletes koncernchef Tommi Kajasoja 

”Företagsköpet stöder vår tillväxtstrategi särskilt som en nordisk ledande producent av miljötjänster och den största rivningsentreprenören. Företagsköpet ger Delete ett nytt och starkt affärsområde med tillväxtpotential genom hissrivning som en del av våra Rivningstjänster. Köpet kompletterar även Deletes utbud inom rivning och skapar synergier med Deletes befintliga affärsområden Rivnings- och Återvinningstjänster. Företagsköpet erbjuder Delete en betydande möjlighet att utvidga hissrivningen nationellt i Finland och i framtiden även i de övriga nordiska länderna.

Delete har genom redan 30 företagsköp och organisk tillväxt i Finland och Sverige utvidgats till den ledande erbjudaren av miljötjänster och den största rivaren. Hissrivningens framtidsvyer stöds av det ökade byggandet, det äldre fastighetsbeståndet, den åldrade befolkningen och digitaliseringen. 

Genom köpet får Delete sju nya proffs på rivning. Inverkan på Deletes resultat 2018 är liten. År 2017 var Karhupurkus omsättning 0,6 miljoner euro. Parterna har kommit överens om att inte publicera köpesumman. 

DELETE GROUP OYJ 

Närmare information:

Ville Mannola, CFO

telefon: +358 400 357 767

e-post: ville.mannola@delete.fi 


DISTRIBUTION:

Nasdaq Helsinki

Centrala massmedia

https://deletegroup.fi/sv/

Ville Mannola, CFO

DELETE GROUP OYJ

telefon: +358 400 357 767
e-post: ville.mannola@delete.fi

Delete är ett av Nordens ledande fullserviceföretag inom miljötjänster. Koncernen erbjuder affärskritiska tjänster som kräver specialistkompetens och specialutrustning inom tre affärsområden: Industriell rengöring, Rivningstjänster och Återvinningstjänster.

Om oss

Delete är ett av Nordens ledande fullserviceföretag inom miljötjänster. Koncernen erbjuder affärskritiska tjänster som kräver specialistkompetens och specialutrustning inom tre affärsområden: Industriell rengöring, Rivningstjänster och Återvinningstjänster. Företagets huvudkontor är beläget i Helsingfors. Företaget sysselsätter cirka 1000 professionella medarbetare och är lokaliserat på över 30 verksamhetsställen i Finland och Sverige.

Prenumerera