Rapport från Birka Energi årets bästa frivilliga redovisning

Rapport från Birka Energi årets bästa frivilliga redovisning Birka Energis utvidgade årsredovisning har utsetts till Sveriges bästa frivilliga redovisning. Deloitte & Touche har utvärderat frivilliga redovisningar från 23 svenska företag och två landsting. 17 av de 23 företagen finns bland Sveriges 50 största företag. Övriga 33 storföretag har inte tillräckligt välutvecklad information om sina aktiviteter vad gäller miljö-, sociala och etiska frågor för att tas upp i studien. De bästa miljöredovisningarna kommer från SAS, Birka Energi och Holmen. De bästa rapporterna om Sustainable Development kommer från Volvo Car Corporation och AstraZeneca. Birka Energi och Elanders är bäst på att presentera arbete med etik och socialt ansvarstagande i årsredovisningen. I och med att dessa sex företag hamnade högst i vår studie, blev de automatiskt nominerade till priset för bästa frivilliga redovisning. Den 24 september röstade representanter från de sex ovanstående företagen fram en vinnare. Birka Energi utsågs till vinnare med följande motivering från juryn: "Birka Energi har integrerat information om energi, ekologi och ekonomi i en och samma redovisning, vilket gör det enkelt att få tillgång till information om företaget både för intressenter och finansanalytiker. Vi uppskattar det steg som Birka Energi tagit för att samordna företagets redovisningar i ett enda dokument. Rapporten har en stark trovärdighet och redovisningen är tydlig, strukturerad och välbalanserad." Birka Energi tar emot utmärkelsen idag av Claes Ridderström, VD för Företagsekonomiska Institutet, i samband med ett seminarium om företagens globala ansvar arrangerat av Deloitte & Touche, Affärsvärlden och Företagsekonomiska Institutet. Deloitte & Touche har utvärderat svenska företags frivilliga redovisningar sedan 1993. För mer information eller en kopia av rapporten, kontakta Howard Ross. Deloitte & Touche är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag med nästan 800 anställda på ett femtiotal orter över hela landet. Vi är verksamma inom Assurance, Risk Consulting, Management Solutions, Corporate Finance och Tax & Legal. Våra kunder finns bland de allra största såväl som de allra minsta företagen inom svenskt näringsliv. Internationellt utgör vi en del av Deloitte Touche Tohmatsu med 92 000 anställda i över 130 länder. För mer information, besök vår hemsida www.deloitte.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT00360/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT00360/bit0002.pdf

Dokument & länkar