Svenska företag duktiga på etik och miljö

Svenska företag duktiga på etik och miljö - men dåliga på att tala om det Svenska företag är bra på miljö, etik och socialt ansvarstagande. Däremot är de dåliga på att informera om dessa frågor och att koppla dem till affärsnyttan. Det visar en granskning som Deloitte & Touche har gjort av svenska årsredovisningar och frivilliga redovisningar. Deloitte & Touche har utvärderat frivilliga redovisningar från 23 svenska företag och två landsting. 17 av de 23 företagen finns bland Sveriges 50 största företag. Övriga 33 storföretag har inte tillräckligt välutvecklad information om sina aktiviteter vad gäller miljö, sociala och etiska frågor för att tas upp i studien. Sverige hävdar sig väl globalt - Svenska företag har tagit till sig konceptet hållbar utveckling i mycket högre grad än företag från övriga OECD-länder. De är helt enkelt bättre på dessa frågor, säger Howard Ross, ansvarig för Sustainability Management Services på Deloitte & Touche. Det visar bland annat Dow Jones Sustainability Global Index (DJSGI), som omfattar de företag som är bäst på att arbeta med miljö, etik och sociala frågor. Sverige finns representerat med elva företag, och tio procent av företagen i DJSGI kommer från Skandinavien. Detta kan jämföras med USA, som är representerat med 53 företag eller cirka 25 procent. Med tanke på att USAs ekonomi är 15 gånger större än den skandinaviska, är detta anmärkningsvärt. Dålig koppling till affärsnytta Svenska företag arbetar alltså aktivt med miljö, etik och socialt ansvarstagande. Men de är dåliga på att tala om det för omvärlden. Endast sju av de elva svenska företagen i DJSGI ger ut frivilliga redovisningar, och bara en av dessa rapporter berör hållbar utveckling. Bara i två fall kommenterar koncernchefen dessa frågor i förordet till årsredovisningen. Totalt sett är det endast en tredjedel av Sveriges 50 största företag som ger ut en frivillig redovisning. - Den knapphändiga rapporteringen signalerar att ledningen tror att företagets intressenter, och särskilt aktieägarna, inte är intresserade av dessa frågor, och att man inte tror att de bidrar till företagets värde. Vi tror att detta är ett misstag - vi har upprepade gånger sett hur hållbarhetsfrågor har haft en stark påverkan på affärsnyttan, säger Howard Ross. Deloitte & Touche har utvärderat svenska företags frivilliga redovisningar sedan 1993. För mer information eller en kopia av rapporten, kontakta Howard Ross eller Åse Bäckström. Deloitte & Touche är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag med nästan 800 anställda på ett femtiotal orter över hela landet. Vi är verksamma inom Assurance, Risk Consulting, Management Solutions, Corporate Finance och Tax & Legal. Våra kunder finns bland de allra största såväl som de allra minsta företagen inom svenskt näringsliv. Internationellt utgör vi en del av Deloitte Touche Tohmatsu med 92 000 anställda i över 130 länder. För mer information, besök vår hemsida www.deloitte.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT00370/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT00370/bit0002.pdf

Dokument & länkar