Hur mäts aktieägarvärde?

Hur mäts aktieägarvärde? Inbjudan till seminarium 2 dec kl 15-17 Strategisk Ekonomistyrning: Utmaningar inför 2000-talet Icon och Linne Group är exempel på företag vars aktier haft en fenomenal utveckling de senaste månaderna. De är företag i "heta" branscher där förväntningarna på framtida vinster är skyhöga. Men visioner, kompetent personal och den senaste teknologin är knappast tillräckligt i dagens knivskarpa konkurrens. För att skapa aktieägarvärde måste företaget ha ett styrsystem som verkligen svarar upp mot de nya millenniets utmaningar. Vi inbjuder Dig nu till att delta i ett seminarium där framtidens ekonomistyrning kommer att diskuteras på både bredden och djupet. Temat är "Strategisk ekonomistyrning: Utmaningar inför 2000-talet". Några av de många och högintressanta områden som kommer att behandlas är: Strategisk ekonomistyrning - var står vi idag. Resultat från en enkätundersökning av 240 nordiska storföretag. Hur ser ett styrsystem ut som hjälper ledningen att motsvara marknadens avkastningskrav? Hur ser ett styrsystem ut som kan hantera de allt snabbare omvärldsförändringarna? Hur skall styrningen användas för att kommunicera men också ifrågasätta den strategiska inriktningen? Hur ser framtidens IT-stöd ut? Diskussionen kommer att föras med utgångspunkt från den senaste forskningen på området samt fallbeskrivningar från några stora internationella företag. Seminariet leds av Dr. Fredrik Nilsson samt Dr. Per Trossmark. Fredrik och Per har skrivit en stor mängd artiklar inom områden som strategi och ekonomisk styrning samt förändringsledning. De är båda engagerade som föreläsare av universitet och privata utbildningsinstitut. De arbetar också som projektledare vid Deloitte Consulting och har lång erfarenhet av att implementera styrmodeller som exempelvis det balanserade styrkortet. Fredrik är dessutom ledare för forskargruppen "Strategi och ekonomisk styrning" vid Linköpings universitet. I vår agenda finns tid för diskussioner. Lättare förtäring serveras i samband med seminariet. Vi önskar er anmälan senast 1999-11-29 på telefon 08-600 56 00 till Kristina Lundkvist eller Anna Lundvall. Seminariedokumentationen utgörs av Deloitte Consultings publikation "Performance measurement at companies in the Nordic countries". Deloitte Consulting är en global konsultfirma inom management och IT med 13 500 medarbetare. Deloitte Consulting är en integrerad del av Deloitte Touche Tohmatsu med 82 000 medarbetare i 130 länder. Frågor kring seminariet besvaras av Fredrik Nilsson eller Per Trossmark på telefon 08-600 56 00. Seminariet som är kostnadsfritt äger rum 1999-12-02 kl 15.00-17.00 i Deloittes lokaler på Arenavägen 55, Globen-Stockholm. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00410/bit0002.pdf

Om oss

Deloitte Consulting är en av världens ledande konsultföretag inom management och informationsteknik med 14.000 anställda. I Norden finns 350 anställda. Deloitte Consulting är den del av Deloitte Touche Tomatsu.

Prenumerera

Dokument & länkar