Delta Minerals´emission registrerad

Delta Minerals AB har slutfört nyemissionen som styrelsen beslutade om med stöd av bemyndigande från extra bolagstämma den 14 oktober 2015.

Med anledning av att aktierna registrerats hos Bolagsverket kommer handel i BTA att upphöra och utfärdade BTA kommer att ersättas med aktier.

Sista dag för handel med BTA B 151116 och BTA B 160105 är onsdagen den 3 februari 2016.

Stoppdag hos Euroclear i båda BTA är fredagen den 5 februari 2016

De nya B-aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå tisdagen den 9 februari 2016

Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter emissionerna kommer att uppgå till 2 925 274,688 SEK fördelat på 127 185 856 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,023 SEK.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.

Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta om företaget
Delta Minerals AB är ett på AktieTorget noterat publikt svenskt med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är påbörja verksamhet i floddeltan i nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.

Om oss

Delta Minerals AB är ett bolag med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är att vara verksam i Filippinernas floddeltan för utvinning av mineraler samt sand och grus för byggnads- och fyllnadsmaterial.

Prenumerera

Dokument & länkar