Marknadsmeddelande 186/15 - Korrigerad information version 2, företrädesemission i Delta Minerals AB

I tidigare version angavs ett felaktigt antal teckningsrätter som erhålls per befintlig aktie, samt felaktigt antal teckningsrätter som krävs för att teckna en ny aktie.

Sista dag för handel i bolagets aktie (DEMI B) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 12 november 2015. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 13 november 2015.

Avstämningsdagen är den 16 november 2015.

För en (1) befintlig aktie erhålls två (2) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie till priset 0,13 SEK. (2:7 á 0,13 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 19 november 2015 till och med den 7 december 2015.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 19 november 2015 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 19 november 2015 till och med den 9 december 2015.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: DEMI TR B
ISIN-kod: SE0007730403
Orderboks-ID: 115381
Första handelsdag: Den 19 november 2015
Sista handelsdag: Den 7 december 2015
Market Segment/no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/no: Other Equities/227

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: DEMI BTA B
ISIN-kod: SE0007730411
Orderboks-ID: 115382

Handelsperiod: Den 19 november 2015 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment/no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 11 november 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se

Om oss

Delta Minerals AB är ett bolag med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är att vara verksam i Filippinernas floddeltan för utvinning av mineraler samt sand och grus för byggnads- och fyllnadsmaterial.