Video med uppdatering publicerad

Delta Minerals AB har publicerat en uppdateringsvideo på sin och AktieTorgets hemsida samt YouTube. Videon beskriver det nuvarande arbetet och är en kort lägesbeskrivning.

Med anledning av det stora intresset har bolaget tagit initiativ till en kort video för att besvara de vanligaste frågorna vi får. Bolaget VD Thomas Lundgren presenterar på svenska (4,46 minuter).

Videon kan ses på https://youtu.be/LCYDnMsDcZo

Om oss

Delta Minerals AB är ett bolag med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är att vara verksam i Filippinernas floddeltan för utvinning av mineraler samt sand och grus för byggnads- och fyllnadsmaterial.

Prenumerera

Dokument & länkar