Om oss

Demoskop grundades 1989 och ingår i samma företagsgrupp som Kreab, Kunskapsskolan och Silver Life. Demoskop är ett av Sveriges ledande analysföretag. Vår uppgift är att erbjuda kvalificerad information och underlag för opinionsbildning, förbättrad marknadskommunikation, affärs- och verksamhetsutveckling. Vår analys baseras på skräddarsydda kvalitativa och kvantitativa undersökningar, egna tidsserier, värderingsstudier och paneler, men även på etablerade nationella och internationella källor. Mer information om Demoskop hittar du på www.demoskop.se

Prenumerera