Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 september 1998 * Samarbetsavtal tecknat med Norton Desmarquest avseende utveckling och leverans av Denzir * Avtal tecknat med referenslaboratoriet Delab Börje Nordsten, Stockholm, som ingår i Praktikertjänst. * Fem avtal för leverans av Decim Workstations planenligt tecknade under 1998. Totalt åtta Workstations kontrakterade. * Lanseringen av Denzir intensifieras i samband med SweDental, under Tandläkarnas riksstämma 12-14 november 1998. * Produkt- och marknadsinvesteringar fortlöper enligt plan. Rörelseresultatet uppgick under perioden till -16 661 tkr. För ytterligare information kontakta: Anders Sundh, Verkställande direktör Telefon 0910-835 70 Pehr Marklund, Ekonomi och Finans Telefon 0910-835 70 www.dentronic.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/27/19981027BIT00280/bit0001.doc

Dokument & länkar