Dentronic expanderar sin marknad

Svenskt dentalbolag skriver avtal i Tyskland Dentronic expanderar sin marknad Dentronic har skrivit sitt första referensavtal med ett dentallaboratorium i Tyskland, s-h-tec Denttallabor. I och med detta flyttar Dentronic fram positionerna från Västerbotten och Sverige till Tyskland och en marknad med 51,7 miljoner tandlagningar per år. - Det här känns mycket bra, säger VD Anders Sundh. Den lansering av tandrestaura-tionsmaterialet Denzir som genomfördes under Swedental blev mycket lyckad och visade på ett stort intresse från branschen. Som ett led i vår strategi får vi nu tillgång till en omfattande marknad utanför Sverige. Tyskland är den viktigaste marknaden i Europa. Den tyska marknaden har stor potential. I Tyskland finns fler än 50.000 praktiserande tandläkare och ca 8.000 tandtekniska laboratorier. Av Europas marknad för tandrestaurationsmaterial svarar Tyskland för 50 %. Marknadspotentialen för tandrestaurationer utförda i Dentronics DECIM-system uppgår till ca 12 miljarder kronor. s-h-tec Dentallabor som förser ett tjugotal tandläkare i Frankfurtområdet med dentala inlägg är mycket positiva till samarbetet. - I och med installationen av DECIM går vi in en ny era och kommer att kunna erbjuda våra kunder det senaste inom tandvården och framförallt Denzir, säger laboratoriets ägare Just Shütts. I Sverige har Dentronic i dag avtal med åtta dentallaboratorier. Avtalen omfattar installation av DECIM-systemet och utbildning samt köp av en minimivolym av Denzir-inlägg. DECIM är den CAD/CAM-baserade teknik Dentronic tagit fram för tillverkning av inlägg i olika material däribland Denzir. Denzir är ett för tandvården nytt keramiskt och miljövänligt material som består av grundämnet zirkonium. Detta har använts inom ortopedin för höftledsimplantat sedan mitten av 80-talet och har mycket goda och väl dokumenterade egenskaper ur såväl miljö- som hälsohänseende samt hållbarhet. Skellefteå 15 december 1998 Anders Sundh Verkställande direktör Dentronics affärsidé är att erbjuda tandvården helhetslösningar för bättre, effektivare och miljövänligare tandrestaurationer baserade på CAD/CAM teknik. Dentronic säljer två produkter; DECIM som är en CAD/CAM-lösning för tillverkning och bearbetning av tandrestaurationsmaterial och Denzir som är ett keramiskt tandrestaurationsmaterial. Denzir är miljövänligt och har mycket hög brottseghet. Det har också väl dokumenterade egenskaper ur hälsohänseende. Att materialet inte använts inom tandvården tidigare beror på att utrustning för bearbetning tidigare saknats. Med DECIM har man löst detta. Dentronic har idag 27 anställda och har sitt huvudkontor i Skellefteå. Dentronics aktie handlas på Nya Marknaden. För ytterligare information: www.dentronic.se VD, Anders Sundh Tel: 0910- 83570 Mobil: 070-5912307 E-post: anders.sundh@dentronic.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/15/19981215BIT00070/bit0001.DOC http://www.bit.se/bitonline/1998/12/15/19981215BIT00070/bit0002.pdf

Dokument & länkar