Dentronics gröna tandlagningar nu även i Stockholm

Dentronics gröna tandlagningar nu även i Stockholm Dentronic AB (publ) har tecknat avtal med tandtekniklaboratoriet DELAB Börje Nordsten, ett tandtekniklaboratorium inom Praktikertjänst. Stockholmslaboratoriet DELAB investerar i utrustning för tillverkning av tandfyllningar i det nya materialet Denzir, ett hälso- och miljövänligt alternativ till amalgam- och plastlagningar. Avtalet innefattar leverans av en Decim Workstation, Dentronics cad/cam-system för tillverkning av Denzirinlägg, samt utbildning på utrustningen. Denzir är ett stort framsteg för tandvården, säger Börje Nordsten, laboratoriechef för DELAB. Det är miljö- och hälsovänligt och extremt hållbart. Dessutom innebär Decimsystemet en effektivitetsökning för tandläkarna och det går snabbt och enkelt för dem att sätta fast Denzirinläggen. Dentronic har under augusti och september tecknat liknande avtal med tandtekniklaboratorierna Halmstads Dentaltekniska, Mariestad Dental och BN Dental i Umeå. Vi möter ett enormt intresse i branschen att pröva de nya vägar i form av bättre, effektivare och miljövänligare tandvård som vi erbjuder. Vårt mål är att knyta ytterligare ett antal tandteknikföretag till oss under hösten, säger Anders Sundh, VD för Dentronic. DELAB DELAB Börje Nordsten startades 1978 av Lena och Börje Nordsten. Personalen består av fem examinerade tandtekniker, alla med specialkompetens. Kunderna är Folktandvården, privata allmäntandläkare samt ett flertal specialistkliniker (både landsting och privata). DELAB Börje Nordsten ingår i producentkooperativet Praktikertjänst. Praktikertjänst Praktikertjänst är Sveriges största privata vårdgivare. Ägare är cirka 2 200 läkare, tandläkare, sjukgymnaster, tandtekniker samt psykoanalytiker/terapeuter, som arbetar på mottagningar från Kiruna i norr till Ystad i söder. Inom Praktikertjänst finns cirka 2 500 mottagningar. Antalet anställda är cirka 11 000. Årsomsättningen är drygt 4,6 miljarder kronor. Dentronic AB (publ) Skellefteåbaserade Dentronics affärsidé är att erbjuda tandvården helhetslösningar för bättre, effektivare och miljövänligare tandrestaurationer baserade på cad/cam-teknik. Dentronic har utvecklat ett nytt tandfyllningsmaterial, Denzir, samt cad/cam-systemet Decim, som är det enda system som kan bearbeta Denzirmaterialet. Denzir är mycket hållbart, det är hälso- och miljövänligt, och det är CE-certifierat och kan därmed marknadsföras i Europa. Decim ger en snabb tillverkningsprocess som kan sänka kostnaderna inom tandvården. Dentronic genomförde i juni en nyemission som tillförde bolaget 61 mkr efter noteringskostnader. Nyemissionen ska huvudsakligen finansiera planerade marknadsaktiviteter och uppbyggnaden av en marknadsorganisation i Skandinavien och Tyskland samt produktutveckling. Dentronics aktie handlas sedan 7 juli 1998 på Nya Marknaden. Skellefteå den 13 oktober 1998 Anders Sundh Verkställande direktör För mer information, vänligen kontakta: Anders Sundh, VD Dentronic, tel: 0910-835 70 Mikael Hedström, marknadsdirektör Dentronic, tel: 0910-835 70 eller 070-326 27 26 Börje Nordsten, laboratoriechef DELAB, 08-774 95 42 www.dentronic.se Mer information finns att få på hhtp://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (Pressmeddelande_Delab.doc)

Dokument & länkar