Dentronics nyemission

Dentronics nyemission Dentronics nyemission genomförs enligt presenterat prospekt och i samarbete med Handelsbanken Markets. Preliminärt har 81% av emissionen tecknats med företrädesrätt. Därutöver har hitintills 2% av emissionen tecknats utan företrädesrätt. Bolaget avser att omkring den 9 november tilldela aktier som tecknats utan företräde. Efter genomförda besparingsåtgärder innebär nuvarande kassaflöde att verksamheten beräknas vara finansierad i ytterligare minst tolv månader. Emissionens lyckade utfall var en förutsättning för fortsatta samtal med Industrifonden avseende projektfinansiering, vilket nu innebär att diskussionen fortsätter. * Med detta kapitaltillskott kan vi som planerat introducera hättor i Denzir under första kvartalet 2000, samt utveckla Decim System för leverans. Den lyckade emissionen är en bekräftelse på att vi är på rätt väg och har ägarnas förtroende, säger VD Jan Würtz. Skellefteå den 4 november 1999 Dentronic AB Jan Würtz Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Jan Würtz, Verkställande direktör Telefon 0910-835 70 Mobil 070-592 56 70 Pehr Marklund, Ekonomi och Finans Telefon 0910-835 70 Mobil 070-644 25 29 www.dentronic.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00560/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar