Patenttvisten mellan Dentronic och Procera Sandvik löst

Patenttvisten mellan Dentronic och Procera Sandvik löst Dentronic och Nobel Biocare har träffat ett förlikningsavtal. Därmed återkallar Nobel Biocare sin intrångstalan i Stockholms tingsrätt. Dentronic AB och Procera Sandvik AB, delägt av Nobel Biocare, har träffat ett förlikningsavtal innebärande att Dentronic kan fullfölja sin etablering av Decim Center för automatisk tillverkning av tand-restaurationer men avstår från elektronisk överföring av datainformation mellan två geografiska platser. Därför placeras Dentronics inläsnings-enheter vid Decim Centret i stället för hos tandtekniska laboratorier. Avtalet ger oss möjlighet till ytterligare fokusering på försäljning och leverans av inlägg från vårt Decim Center, samt introduktionen av ett material som kompletterar Denzir. Dessutom är avtalet produkt-oberoende, vilket innebär att Dentronics plan för utveckling av hättor nu kan intensifieras, säger Dentronics VD Jan Würtz. Procera Sandvik återkallar sin intrångstalan i Stockholms tingsrätt. Dentronics möjlighet att i ett senare skede ogiltigförklara patentet begränsas ej genom det förlikningsavtal som tecknats. Skellefteå 21 maj 1999 Dentronic AB Jan Würtz Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Jan Würtz, Verkställande direktörTelefon 0910-835 70 Mobil 070-592 56 70 www.dentronic.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/21/19990521BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/21/19990521BIT00270/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar