Val av revisorer

Val av revisorer Auktoriserade revisorerna Ingemar Rindstig och Bruno Holmkvist, Ernst & Young, valdes vid dagens extra bolagsstämma till ordinarie revisorer i Dentronic AB, som är noterat på Nya Marknaden. Deloitte & Touche Norr AB valdes som revisor vid ordinarie bolagsstämman i april 1998, med Bruno Holmquist som huvud-ansvarig. Därefter har Ernst & Young övertagit den personal som nämnda bolag bedrev. Till följd härav erfordras beslut om byte av revisorer för att tidigare revisor skall kvarstå som revisor i Dentronic AB. Beslutet innebär därtill en komplettering med en revisor som har erfarenhet av börsbolag. Skellefteå den 14 december 1998 Dentronic AB Anders Sundh Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Anders Sundh, VD Telefon 0910-835 70 anders.sundh@dentronic.se www.dentronic.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/14/19981214BIT00240/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/12/14/19981214BIT00240/bit0003.doc

Dokument & länkar