Ett av Europas största tandvårdsföretag satsar på bransch-TV för kunder och personal: DENTVISION ökar expansionstakten när Folktandvården i Stockholm ansluts

Folktandvården i Stockholm är ett av Europas största tandvårdsföretag med 100 mottagningar och över 400 000 kunder per år. Tillsammans med Dentvision blir de nu först inom den offentliga tandvården att satsa på egna TV-produktioner till både patienter och personal. Detta stärker den snabba utbyggnadstakten för Dentvision, som redan täcker nära en tredjedel av privattandvården.


Dentvision är Sveriges enda renodlade bransch-TVkanal och drivs av företaget Procast Media AB. Folktandvården i Stockholm, som är landets största tandvårdsföretag, ansluter sig nu till Dentvisions nät, med både patient-TV och en web-TVkanal för tandvårdens medarbetare, beslutsfattare och leverantörer.

Efter testsändningar på Eastmaninstitutet har Folktandvården i Stockholm avtalat med Dentvision om att utöka samarbetet till att omfatta Folktandvårdens kliniker i Stockholms Läns Landsting.

– Det här är en viktig del i att ytterligare profilera Folktandvården, säger Katarina Wadstein, Affärsutvecklingschef på Folktandvården i Stockholm. Med Dentvisions båda kanaler kan vi ligga i framkant på utvecklingen både vad det gäller att göra tandläkarbesöket mer informativt för våra kunder och att öka kompetensspridningen till våra anställda.

Intentionen är att de flesta av klinikerna ska vara anslutna inom ett år. Arbetet har redan börjat med ett 10-tal kliniker. Dentvision har även testinstallationer i Västra Götalands och Gävleborgs landsting.

– Vi har haft en mycket stark tillväxt sedan starten i januari 2006, säger Procasts VD, Anders Erneholm. Utöver Folktandvårdens kliniker växer vi med cirka 30 kliniker i månaden och täcker nu en tredjedel av den privata tandvården. Idag når vi 600 000 kontakter per månad som i lugn och ro tar del av våra reportage och reklambudskap. Målet är att nå 800 000 kontakter innan årsskiftet.

Dentvisons verksamhet är uppdelad på två kanaler. PUBLIC är en TV-kanal som skapar trivsel och en avslappnad atmosfär på kliniken med lättsamma reportage och reklaminslag. Detta sker via platta TV-skärmar installerade i både vänt- och behandlingsrummen. PRO är en specialiserad internetportal med web-TV som förmedlar nyheter och information till tandvårdens personal. Procast Media sköter den tekniska utbyggnaden och producerar innehållet i båda kanalerna.

– Dentvision Pro når drygt 6000 tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. I och med avtalet med Folktandvården i Stockholm når vi ytterligare över 2000 medarbetare inom tandvården.

För mer information gå in på www.dentvision.se eller vänligen kontakta:
Anders Erneholm, Procast VD, 08-586 58 01
Katarina Wadstein, Affärsutvecklingschef, Folktandvården i Stockholm, 070-484 24 69

Folktandvården i Stockholm är ett av Europas största tandvårdsföretag med över 2 000 tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister. Varje år tar Folktandvården emot över 400 000 kunder. Det finns 100 mottagningar i länet varav 70 är allmänmottagningar. De övriga är framför allt olika specialistkliniker och sjukhustandvård, där några av Sveriges bästa specialisttandläkare arbetar.

DENTVISION är idag en rikstäckande TV-kanal för tandvården och dess patienter. DENTVISION Public når 600 000 kontakter via TV-skärmar på över 525 kliniker (26 aug -08). DENTVISION Pro är en internetportal med en web-TV som når 6000 tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor med professionell nyhetsinformation. Bolaget har 50 medarbetare och omsatte 22 miljoner SEK 2007.

Prenumerera

Dokument & länkar