DGC ändrar datum för offentliggörande av delårsrapport för första kvartalet 2012

DGC One AB (publ) meddelar härmed att bolagets rapport för det första kvartalet 2012 tidigareläggs. Rapporten kommer offentliggöras den 2 maj, klockan 13.00.

Enligt tidigare offentliggjord information skulle rapporten offentliggöras den 3 maj.

För mer information, kontakta:
Björn Giertz, Styrelseordförande DGC One AB, +46 70 757 72 23
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2012, klockan 13.30.

Taggar:

DGC

Om oss

DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Prenumerera