DGC har fått tilldelningsbeslut av Svenska Spel

Svenska Spel har upphandlat datakommunikation för alla sina spelombud och Vegas-partners i Sverige, totalt cirka 4 750 platser. Svenska Spel har meddelat i sitt tilldelningsbeslut att DGC har vunnit upphandlingen.  

Ett kommande avtal är planerat att sträcka sig över 5 år med möjlighet till förlängning i 1+1+1 år. DGC beräknar att avtalsvärdet över de första 5 åren är drygt 135 mkr.

Svenska Spel meddelade sitt tilldelningsbeslut den 25 juni och tiden för ansökan om överprövning har nu gått ut. Parterna har för avsikt att teckna avtal efter semestrarna. 

För mer information, kontakta:
Jörgen Qwist, vd DGC One AB,  +46 708 34 28 34, e-post: jorgen.qwist@dgc.se
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@dgc.se 
 

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.För mer information om DGC, se www.dgc.se. Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2013 kl. 10.15.

Om oss

DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Prenumerera