DGC:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2011 publicerad

 

DGC:s fullständiga årsredovisning, inklusive hållbarhetsredovisning, för verksamhetsåret 2011 finns nu publicerad på bolagets hemsida, www.dgc.se. Samtliga aktieägare kommer även att få årsredovisningen tillsänd sig per post.

DGC:s årsstämma hålls den 4 maj 2012.

För mer information kontakta:
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, E-post: jakob.tapper@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2012 kl. 15.30.

Om oss

DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Prenumerera

Dokument & länkar