Teracom tecknar ramavtal med DGC

Medieoperatören Teracom har tecknat ett ramavtal med DGC avseende köp av datakommunikationsaccesser i DGCs nät. DGCs accesser kompletterar Teracoms erbjudande inom datatrafik och ger Teracom större räckvidd och leveransbarhet.

Teracom erbjuder tillförlitliga medie- och kommunikationstjänster till mediebolag, tjänsteleverantörer, företag och organisationer så att de på ett effektivt sätt kan nå användare i hela landet. Efter tecknande av ramavtal kring köp av datakommunikationsaccesser via DGC ökar Teracoms räckvidd.

– Avtalet med DGC passar oss som hand i handske då de båda företagen finns representerade på olika geografiska marknader i Sverige. Samarbetet ger oss och våra företagskunder möjlighet till en större geografisk täckning i sina nät för datakommunikation, säger Ulf Gustafsson, försäljningsdirektör på Teracom .

DGCs wholesale-avdelning har specialiserat sig på att leverera grossisttjänster för datakommunikation med hög kapacitet. Wholesale-kunder ska förvänta sig högkvalitativa tjänster anpassade efter egna behov och med hög leveranskapacitet.

- Att Teracom nu skriver ett ramavtal med oss på DGC ser jag som något mycket positivt. Detta visar att våra ansträngningar inom området nu börjar ge resultat. Vår nätutbyggnad, leveransbarhet och prissättning inom wholesale har visat sig vara attraktivt för flera aktörer och avtalet med Teracom ger oss vind i ryggen för fortsatt utveckling av vårt grossisterbjudande, säger Mattias Wiklund, vice VD på DGC.

Om Teracom
Teracom är Sveriges första medieoperatör. Vi kan erbjuda olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet samt nedladdning av ljud och bild. Vi ska se till att människor och företag har tillgång till en mångfald av medietjänster, oberoende av tid och plats. I koncernen finns också dotterbolag som erbjuder kompletterande produkter och tjänster. Teracom-koncernen omsätter ca 3,0 miljarder kronor och har omkring 675 anställda. Mer information om Teracom finns på www.teracom.se.

Om DGC
DGC är en nätoperatör som erbjuder datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den nordiska företagsmarknaden. DGC grundades 1987, är 100 anställda och omsätter ca 180 mkr per år med god lönsamhet. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

För mer information kontakta:
Mattias Wiklund, vice VD DGC One AB
Telefon: +46 8 506 502 16 eller +46 70 626 28 01, E-post: mattias.wiklund@dgc.se

Jakob Tapper, kommunikationsansvarig DGC One AB
Telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33, E-post: jakob.tapper@dgc.se

Ulf Gustafsson, försäljningsdirektör Teracom AB
Telefon: +46 8 55 54 21 87

Om oss

DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Prenumerera

Dokument & länkar