TLV ny KST-kund till DGC

DGC har vunnit Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) avropsförfrågan av en ny telefonilösning inom ramavtalet ”Kommunikation som tjänst” (KST). Avtalet sträcker sig över 18 månader med möjlighet till förlängning i ytterligare 42 månader.

DGC ska leverera TLV:s nya telefonilösning. Lösningen till cirka 140 användare innehåller bland annat mobila växelanknytningar, telefonisttjänster samt videokonferens- och kontaktcenterfunktionalitet. Avtalsvärdet uppskattas till cirka 1,2 mkr för den initiala avtalsperioden.

För mer information, kontakta:
Mattias Wiklund, försäljningschef och vice vd DGC One AB, telefon: +46 8 506 50216 eller +46 70 626 28 01, e-post: mattias.wiklund@dgc.se
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 september 2014, klockan 08.30.

Taggar:

Om oss

DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Prenumerera