DHL Freight överlåter sin tullverksamhet till Gerlach Sweden AB

Med anledning av ökade säkerhetsregler för tull och internationell handel har DHL Freight Sverige bestämt sig för att, från och med 2017-06-01, överlåta sin tullverksamhet till Gerlach Sweden AB. 

DHL Freight Sverige har genom åren erbjudit och levererat ett stort utbud av effektiva och diversifierade tulltjänster. Utvecklingen av nya regler leder till ett ökat fokus och tillämpning av specifikt formade tulltjänster för att möta de signifikant ökade krav och regler gällande förtullning.

Gerlachs samlade paneuropeiska tullnätverk är den största fristående tullverksamheten i Europa, nu med en egen legal enhet i Sverige som verkar från Malmö, Stockholm och Jönköping. Gerlach är specialiserade på att erbjuda tulltjänster med fokus på kvalitet och effektivitet samt följer lagar och regler. Utöver detta kommer Gerlach Sweden AB även att erbjuda konsulttjänster kring tull och moms för att hjälpa företag med utmaningar relaterade till implementering och anpassning till EU:s nya tullagsstiftning, Union Customs Code (UCC), som trädde i kraft i maj 2016.

– Det känns väldigt bra att vi fortsättningsvis har möjlighet att erbjuda våra kunder en högre grad specialisering av tulltjänster via Gerlach Sweden AB. Våra befintliga och nya kunder kan känna sig trygga med den kompetens som Gerlach och dess nätverk besitter, säger Pekka Stenqvist, VD för DHL Freight Nordic.

Besök hemsidan www.gerlachcs.se för mer information

Stockholm 1 juni 2017

Presskontakt:
Therese Litzén, Marknadschef
DHL Freight (Sweden) AB
Tel: 072 -700 20 34

DHL – Logistikbolaget för hela världen
DHL är marknadsledande inom logistikbranschen och är ”logistikbolaget för hela världen”. DHL erbjuder expertis inom internationell express-, flyg- och sjöfrakt, väg- och tågtransport, kontraktslogistik samt internationella brevtjänster. Med ett globalt nätverk som består av mer än 220 länder och territorier och med 350 000 medarbetare över hela världen erbjuds kunder högsta kvalitet kombinerat med god lokal kännedom. Allt för att på bästa sätt kunna tillgodose kundens behov av tjänster som täcker hela varuflödeskedjan. DHL tar sitt sociala ansvar genom att löpande arbeta med åtgärder för att minska klimatpåverkan och genom att bidra med katastrofhantering samt utbildning.

DHL ingår i Deutsche Post DHL. 2016 hade koncernen en omsättning på mer än 57 miljarder euro.

Taggar:

Om oss

DHL – Logistikbolaget för hela världen DHL är marknadsledande inom logistikbranschen och är ”logistikbolaget för hela världen”. DHL erbjuder expertis inom internationell express-, flyg- och sjöfrakt, väg och tågtransport, kontraktslogistik samt internationella brevtjänster.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

– Det känns väldigt bra att vi fortsättningsvis har möjlighet att erbjuda våra kunder en högre grad specialisering av tulltjänster via Gerlach Sweden AB. Våra befintliga och nya kunder kan känna sig trygga med den kompetens som Gerlach och dess nätverk besitter.
Pekka Stenqvist, VD för DHL Freight Nordic.