DHL Freight reducerar CO2-utsläpp med 54% per tonkm

DPDHL var det första globala logistikföretaget att anta ett koldioxidmål. Målet var att minska CO2-utsäppen per tonkm med 30% mellan åren 2007 och fram till 2020, vilket uppnåddes globalt 2016. DHL Freight Sverige kunde ännu mer glädjande, samma år, konstatera en klimatreduktion på hela 54%.

Ny teknik, förnyelsebara bränslen och ett nära samarbete med våra leverantörer har gett resultat. 2008 utgjorde vanlig fossil diesel ca 99% av DHL Freight Sveriges inrikes bränslemix, förra året stod den för under 10%.

– Det här är en fantastisk utveckling som möjliggjorts genom byte av fossila till förnyelsebara bränslen och då till främst HVO som producerats av tallolja och slaktavfall. DHL vill ligga i framkant och var först ut med att testa HVO100 i våra lastbilar, säger Ylva Öhrnell miljöchef på DHL Freight.

Sedan årsskiftet har innehållet i flera HVO-blandningar tyvärr förändrats då Europas största tillverkare valt att ändra mixen av råvaror och numera använder restprodukt från palmolja. Palmoljeindustrin dras med ett antal kända hållbarhetsproblem såsom avskogning, dåliga arbetsförhållanden och markbränning.

– Vi vill fortsätta ställa om mot fossilfrihet men det måste ske på ett hållbart sätt så att vi inte skapar nya allvarliga problem. Inblandningen av palmoljerester riskerar att tvinga oss tillbaka till ökade utsläpp igen, då vi saknar andra bra och gångbara alternativ, avslutar Ylva Öhrnell.

Stockholm 7 juni 2017

Presskontakt:
Therese Litzén, Marknadschef
DHL Freight (Sweden) AB
Tel: 072-700 20 34

Ylva Öhrnell, Miljöchef
DHL Freight (Sweden) AB
Tel: 070-934 52 81



DHL – Logistikbolaget för hela världen

DHL är marknadsledande inom logistikbranschen och är ”logistikbolaget för hela världen”. DHL erbjuder expertis inom internationell express-, flyg- och sjöfrakt, väg- och tågtransport, kontraktslogistik samt internationella brevtjänster. Med ett globalt nätverk som består av mer än 220 länder och territorier och med 350 000 medarbetare över hela världen erbjuds kunder högsta kvalitet kombinerat med god lokal kännedom. Allt för att på bästa sätt kunna tillgodose kundens behov av tjänster som täcker hela varuflödeskedjan. DHL tar sitt sociala ansvar genom att löpande arbeta med åtgärder för att minska klimatpåverkan och genom att bidra med katastrofhantering samt utbildning.

DHL ingår i Deutsche Post DHL. 2016 hade koncernen en omsättning på mer än 57 miljarder euro.

Taggar:

Om oss

DHL – Logistikbolaget för hela världen DHL är marknadsledande inom logistikbranschen och är ”logistikbolaget för hela världen”. DHL erbjuder expertis inom internationell express-, flyg- och sjöfrakt, väg och tågtransport, kontraktslogistik samt internationella brevtjänster.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

– Det här är en fantastisk utveckling som möjliggjorts genom byte av fossila till förnyelsebara bränslen och då till främst HVO som producerats av tallolja och slaktavfall. DHL vill ligga i framkant och var först ut med att testa HVO100 i våra lastbilar.
Ylva Öhrnell miljöchef på DHL Freight
– Vi vill fortsätta ställa om mot fossilfrihet men det måste ske på ett hållbart sätt så att vi inte skapar nya allvarliga problem. Inblandningen av palmoljerester riskerar att tvinga oss tillbaka till ökade utsläpp igen, då vi saknar andra bra och gångbara alternativ.
Ylva Öhrnell miljöchef på DHL Freight