DHL pratar cirkulär ekonomi i Almedalen den 6 juni

Sedan 2016 samarbetar DHL Freight med Godsinlösen vad gäller skadat gods. Samarbetet har präglats av transparens och hållbarhet, nu undersöks möjligheterna att utöka samarbetet ytterligare. Genom en affärsmodell som gynnar alla inblandade och inte minst miljön kan ett lönsamt återbruk möjliggöras samtidigt som avfallsmängden minskar. 

Tillsammans med bland annat Karin Stenmar, Hållbarhetschef på Folksam och Jonas Carlehed, Hållbarhetschef på IKEA kommer DHL Freights Miljö- och Kvalitetsspecialist, Maria Nilsson Öhman att diskutera cirkulär ekonomi. Maria Nilsson Öhman kommer att berätta om DHLs roll i kretsloppet där kasserade och skadade produkter får nytt liv och därmed minskar allas vår resursförbrukning. 

– Vi måste tänka om när det gäller reparation och återbruk. I stället för att se skadat gods som ett avfall kan vi på DHL i samarbete med andra aktörer bidra till en ökad återanvändning och minskad resursförbrukning säger Maria Nilsson Öhman, Miljö- och Kvalitetsspecialist på DHL Freight.

Seminariet börjar kl 11 på Gotlands museum, Strandgatan 14

Stockholm 6 juli 2017

Presskontakt:
Therese Litzén, Marknadschef
DHL Freight (Sweden) AB
Tel: 072 -700 20 34

DHL – Logistikbolaget för hela världen
DHL är marknadsledande inom logistikbranschen och är ”logistikbolaget för hela världen”. DHL erbjuder expertis inom internationell express-, flyg- och sjöfrakt, väg- och tågtransport, kontraktslogistik samt internationella brevtjänster. Med ett globalt nätverk som består av mer än 220 länder och territorier och med 350 000 medarbetare över hela världen erbjuds kunder högsta kvalitet kombinerat med god lokal kännedom. Allt för att på bästa sätt kunna tillgodose kundens behov av tjänster som täcker hela varuflödeskedjan. DHL tar sitt sociala ansvar genom att löpande arbeta med åtgärder för att minska klimatpåverkan och genom att bidra med katastrofhantering samt utbildning.

DHL ingår i Deutsche Post DHL. 2016 hade koncernen en omsättning på mer än 57 miljarder euro.

Taggar:

Om oss

DHL – Logistikbolaget för hela världen DHL är marknadsledande inom logistikbranschen och är ”logistikbolaget för hela världen”. DHL erbjuder expertis inom internationell express-, flyg- och sjöfrakt, väg och tågtransport, kontraktslogistik samt internationella brevtjänster.

Prenumerera

Citat

– Vi måste tänka om när det gäller reparation och återbruk. I stället för att se skadat gods som ett avfall kan vi på DHL i samarbete med andra aktörer bidra till en ökad återanvändning och minskad resursförbrukning.
Maria Nilsson Öhman, Miljö- och Kvalitetsspecialist på DHL Freight