DHL Storage & Specialties varslar medarbetare i Borås

Storage & Specialties i Borås varslar idag 49 medarbetare, varav 37 stycken med fast anställning. Information har delgivits och uppsägningstiden är enligt LAS och förhandlad med facket.

Storage & Specialties, ingår i DHL Freight Sweden, och fokuserar på kunder med behov av tredjepartslogistik, specialtransporter och skräddarsydda logistiklösningar. Bakgrunden till varslet är arbetsbrist i Borås då en stor kund har valt att flytta sin lagerverksamhet till egna enheter.

– Vi beklagar att vi måste göra en neddragning och tänker på de som drabbas. Att vi tappar kunden beror på att de förändrar sin infrastruktur och därmed flyttar sin lagerverksamhet till egna enheter. Vi ser dock positivt på framtiden och vet att vi erbjuder en tjänst med hög kvalitet och god effektivitet. Vår verksamhet utgörs av kundanpassade lagerlösningar med stora volymer och flöden, vilket medför att det kan ta tid innan en ny kund är på plats säger Martin Svensson, Head of Storage.

​Utöver Borås så bedriver Storage & Specialties verksamhet i Halmstad, Helsingborg, Malmö, Torslanda, Värnamo och Västerås. Varslet berör enbart Borås.

Stockholm 23 juni 2015

Presskontakt DHL Freight Sweden:

Martin Svensson, Head of Storage
martin.svensson@dhl.com
033-799 13 60

DHL – Logistikbolaget för hela världen
DHL är marknadsledande inom logistikbranschen och är ”logistikbolaget för hela världen”. DHL erbjuder expertis inom internationell express-, flyg- och sjöfrakt, väg- och tågtransport, kontraktslogistik samt internationella brevtjänster. Med ett globalt nätverk som består av mer än 220 länder och territorier och med 325 000 medarbetare över hela världen erbjuds kunder högsta kvalitet kombinerat med god lokal kännedom. Allt för att på bästa sätt kunna tillgodose kundens behov av tjänster som täcker hela varuflödeskedjan. DHL tar sitt sociala ansvar genom att löpande arbeta med åtgärder för att minska klimatpåverkan och genom att bidra med katastrofhantering samt utbildning. '

DHL ingår i Deutsche Post DHL. 2014 hade koncernen en omsättning på mer än 56 miljarder euro.

Taggar:

Om oss

DHL – Logistikbolaget för hela världen DHL är marknadsledande inom logistikbranschen och är ”logistikbolaget för hela världen”. DHL erbjuder expertis inom internationell express-, flyg- och sjöfrakt, väg och tågtransport, kontraktslogistik samt internationella brevtjänster.