Delårsrapport januari - mars 2015

Diadrom har idag beslutat senarelägga publiceringen av delårsrapport januari – mars 2015 från 17 april till 30 april 2015.

Göteborg 15 april 2015

Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg, Org. nr. 556676-4857, Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774 11 12

För eventuella frågor om innehållet i delårsrapporten kontakta:

 Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10, Håkan Andreasson, ekonomichef Diadro Holding AB (publ), telefon 0733-311117

Om Diadrom

Diadrom är ett ledande IT-bolag inom diagnostik av högteknologiska produkter. Diagnostik är ett område med uthålligt och långsiktig tillväxt då avancerade produkter får ett allt större teknikinnehåll. Genom att agera på denna marknad med ett nischat erbjudande skall Diadrom växa organiskt under god lönsamhet. Diadrom grundades år 1999 och är listat på NASDAQ OMX First North.

Om oss

Diadrom är ett ledande IT-bolag inom diagnostik av högteknologiska produkter. Diagnostik är ett område med uthållig och långsiktig tillväxt då avancerade produkter får ett allt större teknikinnehåll. Genom att agera på denna marknad med ett nischat erbjudande skall Diadrom växa organiskt under god lönsamhet. Diadrom grundades år 1999 och är listat på NASDAQ OMX First North under DIAH.

Prenumerera