Dialect köper Aircall

Nu är det klart att Dialect köper Aircall. Sedan tidigare vänder sig Dialect främst till företagsmarknaden men med köpet av Aircall innebär det att Dialect nu även satsar på privatkunderna.

I april i år begärdes Aircall i konkurs. Dialect har förvärvat rörelsen i Aircall från konkursförvaltaren, vilket innefattar att de köper varumärke, kundstock samt immateriella tillgångar. Dialect kommer att driva sin konsumentförsäljning under varumärket Aircall med fokus på mobiltelefoni och data. Fotoquick-verksamheten som varit en del av Aircall ingår inte i förvärvet. Aricall blir operatörsoberoende. Lanseringen av Aircall sker den 24 juni med en ny webbshop där marknadens bästa konsumenterbjudande ska lanseras. Aircall blir ett dotterbolag till Dialect Kundservice AB. – I och med förvärvet så tydliggörs att vi inom Dialect vänder oss till företagskunder och att vi via Aircall ska fokusera på privatmarknaden. Att vi ska göra satsningar på privatmarknaden har varit något vi jobbat med under längre tid, säger Mats Kraitsik Kalvik, VD på Dialect AB. I samband med förvärvet av Aircall kommer Dialect att behöva göra flera nyanställningar, bland annat i Skåneregionen. Omgående behöver 30 personer anställas. – Telekombranschen går generellt nedåt just nu, men vi väljer att satsa och vi kommer inom kort att behöva nyanställa personal. Jag håller det inte för otroligt att det inom kort blir aktuellt med nya butiker, säger Mats Kraitsik Kalvik, vd på Dialect AB. För ytterligare information: Mats Kraitsik Kalvik, VD Dialect AB Telefon: 0706-59 63 99 E-post: mats.kalvik@dialect.se För bilder: victoria.jonsson@prat.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar