Serverproblem, störningar i e-post och internet vanligaste it-problemen på arbetsplatsen

En Sifo-undersökning* som Dialect nyligen låtit genomföra bland 500 företagare i Sverige visar att 35 procent av alla små och medelstora företag idag lägger närmare två timmar i veckan på att åtgärda it-relaterade problem på arbetsplatsen och att de vanligaste problemen är serverproblem samt störningar i internet och e-post.

Småföretagarens vardag förändras i allt snabbare takt. Cirka 60 procent av Sveriges tjänstemän jobbar idag på vägen till och från arbetet, och trenden att hemmet och arbetsplatsen närmar sig varandra håller i sig. Behovet av att kunna arbeta bäst där man är, oavsett tid, plats och lösning blir allt större. Men då krävs det att all teknik fungerar utan störningar. De som tillfrågats är den som ansvarar för it och teknik på arbetsplatsen.

35 procent av små och medelstora företag ägnar 1-2 timmar i veckan åt att åtgärda teknik och kommunikationslösningar som inte fungerar. Vanligaste problemen är störningar i internetåtkomst (46 procent), störningar i e-post (18 procent), serverproblem (17 procent), störningar i telefonin (10 procent) samt störningar i utskrift (10 procent).

Den lösning som mest underlättar utvecklingen i företagens verksamhet är tillgången till arbetsplatsens server, it-system, ekonomisystem och alla dokument var man än är. De allra flesta företag, 63 procent, tycker att det är viktigast att företagets kommunikationslösningar fungerar i det dagliga arbetet medan 26 procent tycker det är viktigast att all teknik fungerar i säljsituationer och kundmöten.

        Undersökningsresultatet visar tydligt att det fortfarande finns it-relaterade problem som idag hindrar medarbetare på företag att kunna arbeta bäst där de är. Parallellt pågår en förändring i hur man idag använder sina mobila arbetsverktyg. För tre år sedan var det färre än 10 procent som använde e-post i mobilen. Förra året var det istället 70 procent som använde arbetsrelaterad e-post i mobilen, säger Victoria Jonsson, informationschef Dialect.

*Sifo-undersökningen genomfördes i december 2010. 500 telefonintervjuer till små- och medelstora företag med 0-49 anställda och med en omsättning på mellan 5-51 miljoner kronor per år.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoria Jonsson, informationschef Dialect
Tel: 010-601 30 14, e-post:
victoria.jonsson@dialect.se
Mats Kraitsik Kalvik, vd, Dialect AB
Tel: 010-601 30 10, e-post:
mats.kalvik@dialect.se

Besök oss även på:
www.facebook.com/DialectAB

Om Dialect
Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop – oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat mobil- och fast telefoni, dokument- och datatjänster, mötestjänster, installation och support. Dialect omsatte 2010 drygt en miljard kronor och har idag 650 anställda. Dialectkedjan drivs av koncernen Dialect AB, där dotterbolagen Dialect Kundservice, Dialect Systems och Dialect Sales ingår. Läs mer om oss på www.dialect.se.

Taggar:

Prenumerera