Ännu starkare på E-betalningar

Diamo har idag skrivit avtal med Vinga Datacenter gällande produkter för elektroniska banktjänster. Vinga Datacenter breddar nu sin produktportfölj och står väl rustad inför det kommande teknikskiftet som innebär att alla företag måste ändra sitt kommunikationssätt från analog modemöverföring till filöverföring via Internet.

I mars 2007 måste alla företag byta kommunikationssätt då Bankgirot stänger sin modempool och istället enbart erbjuder filöverföring via Internet. Diamo och Vinga Datacenter blir nu den starkaste aktören inom området elektroniska banktjänster eftersom de kan erbjuda programvaror anpassade för alla företag. Vinga Datacenter har alltid kunnat leverera ett helhetsåtagande till kunden omfattande installation, utbildning och kommunikationstester. – Med 16 års erfarenhet i branschen står vi nu rustade för att kunna hjälpa företag att på ett enkelt sätt byta från den analoga till den digitala överföringstekniken, säger Hans Svensson, VD på Vinga Datacenter. – Genom det nya samarbetet känns vårt erbjudande till banker och deras företagskunder helt komplett. Vi är mycket nöjda med att få Vinga Datacenter som partner, säger Fredrik Rosenqvist, VD på Diamo.

Om oss

Diamo AB hjälper företag att betala genom att utveckla och marknadsföra smart och kostnadseffektiv programvara som förenklar den elektroniska kommunikationen med banker och andra som förmedlar säkra betalningstjänster.Diamos produkter Pagero och BankEtt gör jobbet lättare för ekonomipersonal och banker. Över 40 000 företag använder i dag produkterna Pagero och BankEtt för kommunikation med Bankgirot.

Prenumerera

Dokument & länkar