Beslut tagna på årsstämma den 27 juni 2013

Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning till aktieägarna skulle lämnas.

Styrelse
Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Saeid Esmaeilzadeh, Kenth-Åke Jönsson, Anthony Moore och Andreas Örje Wellstam. Stämman beslutade också om omval av Anders Ullberg som styrelsens ordförande.

Arvoden
Stämman beslutade att styrelsearvode oförändrat utgår med 100 000 kronor till envar av ledamöterna och med 200 000 kronor till ordföranden.

Valberedning
Till ledamöter i valberedningen utsåg stämman Ashkan Pouya (Serendipity IXORA Fund), Olof Hallrup (First Kraft), Anders Mörck (Latour-Gruppen) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Bolagsordning
Stämman beslutade att anta ny bolagsordning efter förändring av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt längden på revisionsuppdrag. Antalet ledamöter och suppleanter anpassades till bolagets behov innebärande att styrelsen skall bestå av tre till sex ledamöter utan suppleanter. Vidare anpassades längden på revisionsuppdrag till huvudregeln i Aktiebolagslagen så att revisor väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Nyemission av aktier med bestämmelse om apport
Stämman beslutade om nyemission av aktier med bestämmelse om apport i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet var enhälligt.

Förlängning av bemyndigande att besluta om ytterligare apportemissioner
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att förlänga styrelsens bemyndigande, som fattades på extra bolagsstämma den 3 december 2012, att besluta om en eller flera apportemissioner med avsikt att förvärva ytterligare aktier i Diamorph Bearings AB.

Stockholm den 3 juli 2013

Diamorph AB (publ)
Fredrik Svedberg, VD

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Fredrik Svedberg, VD, telefon: +46 8 612 68 50

Om Diamorph
Diamorph levererar avancerade materiallösningar för särskilt krävande industriella applikationer. Bolaget har huvudkontor i Stockholm samt enheter i England och Tjeckien. Diamorphs vision är att bli en globalt ledande nischleverantör av avancerade material.

Diamorph AB
+46 (0)8-612 68 50
http://www.diamorph.com

Diamorph levererar avancerade materiallösningar för särskilt krävande industriella applikationer. Bolaget har huvudkontor i Stockholm samt enheter i England och Tjeckien. Diamorphs vision är att bli en globalt ledande nischleverantör av avancerade material.

Taggar:

Om oss

Diamorph utvecklar, tillverkar och säljer produkter baserade på avancerade och hårda lättviktsmaterial för applikationer inom industri, energi och försvar. Bolagets vision är att bli en ledande nischleverantör inom avancerade material.

Prenumerera

Dokument & länkar