BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR DIAMORPH 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till SEK 80,9M (5,7 för motsvarande period föregående år)
 • Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till SEK 20,7M (-1,0), vilket motsvarar en marginal på 26% (neg.)
 • Rörelseresultat före finansnetto uppgick till SEK 20,0M (-9,6)
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till SEK 24,3M (6,9)

Tolv månader

 • Nettoomsättningen uppgick till SEK 162,3M (5,7)
 • Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till SEK 33,9M (-6,0), vilket motsvarar en marginal på 21% (neg.)
 • Rörelseresultat före finansnetto uppgick till SEK 22,1M (-17,5)
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till SEK 15,7M (0,2)
 • I juli förvärvades det brittiska bolaget TENMAT
 • Förvärvet finansierades genom nyemission om SEK 188M och genom obligationslån om SEK 425M
 • Under juli upptogs obligationslånet till handel på Nasdaq OMX Nordic
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas

              

För ytterligare information kontakta
Fredrik Svedberg, VD
Telefon: 073 - 653 68 18

Jan Benjaminson, CFO
Telefon: 070 - 666 93 88

Diamorph AB (publ)

OFFENTLIGGÖRANDE ENLIGT SVENSK LAG
Diamorph AB (publ) offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2013 kl 16.00

Diamorph levererar avancerade materiallösningar för särskilt krävande industriella tillämpningar. Bolaget har huvudkontor i Stockholm samt enheter i Tjeckien och England. Diamorphs vision är att bli en globalt
ledande nischleverantör av avancerade material. Läs mer på www.diamorph.com.

Om oss

Diamorph utvecklar, tillverkar och säljer produkter baserade på avancerade och hårda lättviktsmaterial för applikationer inom industri, energi och försvar. Bolagets vision är att bli en ledande nischleverantör inom avancerade material.

Prenumerera

Dokument & länkar