Diamyd knoppar av dotterbolaget Diamyd Therapeutics som byter namn till Diamyd Medical

Vid en extra bolagsstämma den 22 april 2013 i Diamyd Medical AB beslutades att dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB delas ut till aktieägarna tillsammans med diabetesverksamheten och bolaget byter samtidigt namn till Diamyd Medical AB. Det nya Diamyd Medical behåller webadressen www.diamyd.com. Moderbolaget (tidigare Diamyd Medical) byter namn till Mertiva AB samt webadress till www.mertiva.se.

Det nya Diamyd Medical är kapitaliserat med cirka 50 miljoner SEK och kommer att fortsätta arbetet med att finna ett botemedel mot autoimmun diabetes, med fokus på fortsatt utveckling av diabetesvaccinet Diamyd® och den aktiva substansen GAD.

Aktierna i nya Diamyd Medical avses bli föremål för handel på NASDAQ OMX First North. Den första handelsdagen planeras bli i mitten av maj 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Zerhouni, vd Diamyd Medical AB (tidigare Diamyd Therapeutics)
Tel: 08-661 00 26. E-post: press@diamyd.com

Om Diamyd Medical (tidigare Diamyd Therapeutics)
Diamyd Medical (tidigare Diamyd Therapeutics) är ett diabetesbolag med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Bolaget utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®och den aktiva substansen GAD för behandling och prevention av autoimmun diabetes. Två svenska forskarinitierade fas II-studier med Diamyd®pågår för närvarande. En studie för att utvärdera om diabetesvaccinet kan förebygga typ 1-diabetes hos barn som har hög risk att utveckla sjukdomen samt en studie där man utvärderar om Diamyd®i kombination med relativt höga doser av D-vitamin och ibuprofen kan bevara kroppens egen förmåga till blodsockerkontroll hos barn och ungdomar som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes.

Diamyd Medical har även innehav i genterapibolaget Periphagen Holdings, Inc. (USA).

Mer information finns på bolagets hemsida: www.diamyd.com.

Diamyd Medical AB
Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26, Fax: 08-661 63 68
E-post: info@diamyd.com. Org. nr: 556242-3797.

Taggar:

Om oss

Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag dedikerat till att bota autoimmun diabetes genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Prenumerera

Dokument & länkar