Diamyd-licensierad metod botar diabetes i preklinisk modell

Diamyd Medical (First North: DMYD B) informerar att forskare vid UCLA har bekräftat tidigare resultat, det vill säga att kombinationsterapi med GABA och Antigen-Baserad Terapi (ABT) verkar synergistiskt vid behandling av NOD-möss som är en modell för typ 1-diabetes. Diamyd Medical licensierar exklusiva intellektuella rättigheter till GABA för behandling av metabola sjukdomar, inklusive diabetes, av UCLA.

En ny vetenskaplig artikel (Tian, Dang, Kaufman, et al. Diabetes 2014;63:3128–3134) rapporterar att nyinsjuknade diabetiska NOD-möss framgångsrikt behandlats med en kombination av GABA och Antigen-Baserad Terapi (ABT). Den ABT som använts vid försöken var proinsulin, formulerat i alum, medan liknande resultat tidigare uppnåtts med GAD65 i alum som ABT i en NOD-baserad transplantationsmodell (Tian, Dang, Kaufman. PLoS One 2011;6:e25337). GAD65 är den aktiva substansen i Diamyd® som är Bolagets ABT, vilken just nu testas i barn för behandling och prevention av typ 1-diabetes.

Resultaten utgör “proof-of-principle” för att man, genom att kombinera ABT med en inflammationshämmande substans som GABA, kan återställa blodsockernivån i nyinsjuknade diabetiska möss. Kombinationsterapin rapporteras både bevara insulinproducerande celler liksom att stimulera deras återväxt. Slutsatsen i den nya artikeln är att GABA i kombination med ABT har potential som en framtida behandling av typ 1-diabetes hos människa.

En forskargrupp vid University of Alabama i Birmingham, USA, planerar i samarbete med Diamyd Medical en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk studie med kombinationen GABA och Diamyd® som ABT i patienter som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes. Diskussioner pågår med amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA om studiedesignen.

– Diamyd® är så vitt vi vet den ABT för typ 1-diabetes som kommit längst i utvecklingen i världen, säger Anders Essen-Möller, ordförande i Diamyd Medical. ABT anses vara en viktig komponent i en framtida effektiv kombinationsbehandling för sjukdomen. Flera kombinationsstudier pågår eller är på gång och det finns en god chans att Diamyd® kan bli den ABT som når först över mållinjen.

Typ 1-diabetes är en autoimmun form av diabetes där immunförsvaret attackerar patientens egna insulinproducerande betaceller. Dessa patienter måste dagligen behandlas med insulin för sin överlevnad. Att finna en bot är av stor vikt för världens hälsovårdssystem och för patienternas välbefinnande. Den årliga världsmarknaden för en fungerande behandling, som är enkel att ge, uppskattas till flera miljarder dollar.

Om GABA
GABA eller gamma-aminosmörsyra bildas i kroppen då glutamat dekarboxyleras av enzymet GAD. GABA är en viktig hämmande och ”lugnande” neurotransmittor. Preklinisk forskning från de senaste åren stödjer användningen av GABA som en synergistisk komponent vid kombinationsbehandling av autoimmun diabetes och betacellsregenerering samt för att kontrollera inflammation, som t ex vid ledgångsreumatism, metabolt syndrom och typ 2-diabetes. Diamyd Medical licensierar intellektuella rättigheter för dessa användningsområden av UCLA.

Om Diamyd®
Diamyd® är en läkemedelskandidat för behandling och prevention av autoimmun diabetes. Diamyd® har använts i kliniska studier omfattande mer än tusen patienter och visat på en god säkerhetsprofil. Vad gäller bevarandet av patienternas egenproduktion av insulin har Diamyd® visat en 16%-ig effekt (p=0.1) gentemot placebo i en europeisk fas III-studie och Diamyd® utvecklas nu vidare i kombinationsbehandlingar med andra substanser. Diamyd® är lätt att ge och kan ges på i princip alla sjukvårdsinrättningar.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Essen-Möller, ordförande, Diamyd Medical AB
Tel: +46 70 55 10 679. E-post: anders.essen-moller@diamyd.com

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att förbättra situationen för patienter med autoimmun diabetes och mot att bota sjukdomen. Diamyd Medicals projekt omfattar utveckling av kombinationsbehandling för att stoppa den gradvisa förstörelsen av insulinproducerande betaceller genom att använda Bolagets GAD65-baserade diabetesvaccin Diamyd®, som till exempel Diamyd®+ D-vitamin med och utan inflammationshämmare; och Diamyd®+ GABA, för vilket Diamyd Medical licensierar exklusiva intellektuella rättigheter från University of California i Los Angeles (UCLA). Diamyd Medical har också en 46%-ig andel i stamcellsbolaget Cellaviva AB som etablerar en svensk kommersiell bank för privat familjesparande av navelsträngsblod och andra vävnader med stamceller. Stamceller kommer att användas inom området Personalized Regenerative Medicine (PRM), till exempel för att återskapa betacellsmassa i diabetespatienter där autoimmuniteten stoppats.

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser.

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com. Org. nr: 556242-3797. Hemsida: www.diamyd.com.

Taggar:

Om oss

Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag dedikerat till att bota autoimmun diabetes genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Prenumerera

Dokument & länkar