Diamyd Medical investerar 1,5 MSEK i NextCell Pharma för utveckling av stamcellsbehandlingar

Diamyd Medical meddelar idag att Bolaget investerar cirka 1,5 MSEK i sitt intresseföretag NextCell Pharma AB. Investeringen görs i två delar, med 0,6 MSEK nu och 0,9 MSEK under sommaren inför en planerad listning av NextCell Pharma. Diamyd Medicals ägarandel i NextCell Pharma uppgår efter denna första del av investeringen till cirka 16% och förväntas bli cirka 10% efter listningsemissionen.

-Utvecklingen av stamcellsbehandlingarför autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar, liksom för cancer, genterapi och återskapande av vävnad, går med rasande fart runt om i världen. NextCell Pharma ska positionera sig på marknaden med läkemedelsprodukter baserade på en egenutvecklad metod för urval av mesenchymala stamceller från navelsträng och riktar nu in sig på fortsatt utvecklingsarbete och kommersialisering, säger Anders Essen-Möller, styrelseordförande i NextCell Pharma och styrelseledamot i Diamyd Medical.

- Vi ser ett klart behov av en aktör som NextCell Pharma inom stamcellsfältet. Diamyd Medicals innehav i NextCell Pharma ligger i linje med vår ambition att utveckla terapier mot diabetes och inflammatoriska sjukdomar, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical.

Om NextCell Pharma
Stamceller förväntas revolutionera hur vi i framtiden behandlar många idag livshotande sjukdomar. NextCell Pharma AB (556965-8361) utvecklar ProTrans™, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantationer. ProTrans™ består av selekterade stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharma AB:s egenutvecklade metod. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges första stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, en Antigen-Baserad Terapi (ABT) baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. För närvarande pågår sex kliniska studier med Diamyd®. GABA utgör vid sidan av diabetesvaccinet en central tillgång i Diamyd Medical och Bolaget arbetar med sin inlicensierade GABA-teknologi även här med att utveckla en egen läkemedelsprodukt. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (tidigare Cellaviva AB). Diamyd Medical har också ägarandelar i medtech-bolaget Companion Medical, Inc. i San Diego, USA; samt i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41.
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

För mer information om NextCell Pharmas private placement samt planerade publika nyemission, vänligen kontakta NextCell Pharmas finansiella rådgivare:
Sedermera Fondkommission
Tel: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242-3797 Hemsida: www.diamyd.com 

Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 Mars 2017 kl 08.30 CET

Taggar:

Om oss

Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag dedikerat till att bota autoimmun diabetes genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Prenumerera

Dokument & länkar