Diamyd Medicals tidigare systerbolag säkrar ny finansiering

Diamyd Medical innehar aktier i det amerikanska genterapibolaget Periphagen Holdings, Inc. Periphagen har meddelat att man framgångsrikt genomfört en finansieringstransaktion där en life science-fond investerar upp till 16 miljoner USD, varav 6,5 miljoner USD har utbetalats.

- Den finansiering och expertis som fonden tillför ökar avsevärt möjligheterna till en framgångsrik utveckling av Periphagens genterapiplattform, säger Peter Zerhouni, vd för Diamyd Medical. Diamyd Medical kommer att gynnas av detta på flera sätt då vi, förutom att vara aktieägare, också har andra finansiella intressen i bolaget och plattformen samt vissa rättigheter att använda Periphagens teknologi inom diabetes.

- Vi är mycket glada att över att kunna välkomna den nya investeraren i Periphagen, säger Darren Wolfe, vd och medgrundare till Periphagen. Med denna investering får vi resurser för att vidareutveckla Periphagen som biofarmaceutiskt företag i klinisk fas och vi uppskattar mycket fondens förtroende för vår förmåga att effektivt kunna utveckla nya behandlingar till nytta för patienter med stora medicinska behov, där behandling idag saknas.

Periphagen Holdings, Inc. köpte det tidigare Diamyd, Inc. i oktober 2012, inklusive rättigheterna till en genterapiplattform baserad på ett herpes simplex virus. Som en del av köpeskillingen fick Diamyd Medical en ägarandel om 10 procent i Periphagen och en fordran på 1 miljon USD med 15 års löptid. Därutöver kan Diamyd Medical erhålla upp till 9 miljoner USD i så kallade milstolpsbetalningar om vissa utvecklingsresultat uppnås. Dessutom ska Diamyd Medical erhålla 10 procent av upfront-betalningar och andra betalningar som Periphagen kan få från framtida partners, samt royalty på framtida försäljning av läkemedel baserade på genterapitekniken.

I och med den nya finansieringstransaktionen minskar Diamyd Medicals ägarandel. Diamyd Medicals övriga finansiella intressen i Periphagen förblir oförändrade.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Zerhouni, vd Diamyd Medical AB
Tel: 08-661 00 26. E-post: press@diamyd.com

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag. Bolagets primära utvecklingsprojekt utgörs av det GAD-baserade diabetesvaccinet Diamyd®för behandling och prevention av autoimmun diabetes. Två svenska forskarinitierade fas II-studier med Diamyd®pågår för närvarande. En studie för att utvärdera om diabetesvaccinet kan förebygga typ 1-diabetes hos barn som har hög risk att utveckla sjukdomen samt en studie där man utvärderar om Diamyd®i kombination med D-vitamin och ibuprofen kan bevara kroppens egen förmåga till blodsockerkontroll hos barn och ungdomar som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes.

Bolaget slöt i maj 2013 ett exklusivt licensavtal med University of California i Los Angeles (UCLA) avseende en patentportfölj på användning av GABA (gammaaminosmörsyra) och GABA-agonister för att behandla och förebygga typ 1- och typ 2-diabetes och andra inflammationsrelaterade sjukdomar som metabolt syndrom, ledgångsreumatism och allergi.

Diamyd Medical har även ett innehav i genterapibolaget Periphagen Holdings, Inc. (USA).

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North under kortnamnet DMYD B. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26, Fax: 08-661 63 68
E-post: info@diamyd.com. Org. nr: 556242-3797.

Taggar:

Om oss

Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag dedikerat till att bota autoimmun diabetes genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Prenumerera

Dokument & länkar