Diamyd Medicals vd föreslås som ny ordförande i Cellaviva AB

Diamyd Medical (Nasdaq Stockholm First North, DMYD B) meddelar att Diamyd Medicals vd Anders Essen-Möller föreslås som ny styrelseordförande vid årsstämma som ska hållas i Cellaviva AB den 18 februari 2016. Diamyd Medical är största ägare i Cellaviva AB som är Sveriges första biobank för familjesparande av och forskning på stamceller från navelsträng.

-Navelsträng innehåller stamceller som kan differentieras till ett flertal av kroppens olika celler. Denna teknologi är ett av de snabbast växande medicinska forskningsområdena just nu och Diamyd Medicals engagemang är betingat av ett intresse för regenerativ medicin och då framförallt inom typ 1-diabetes. Många andra, och kanske mera näraliggande tillämpningar kan bli aktuella, och transplantation av autologa stamceller kan i framtiden bli ett behandlingsalternativ i flera olika situationer. Jag ser med intresse fram mot att få möjligheten att påverka denna utveckling och kommer personligen att framförallt intressera mig för Cellavivas forskningsbank som nu är under uppbyggnad och till vilken det blir möjligt att donera stamceller från navelsträng, säger Anders Essen-Möller, vd för Diamyd Medical.

Nedanstående referens från 2015 ger en översikt över utvecklingsläget för stamceller från så kallad Wharton’s jelly som förekommer i navelsträngen.

Wharton's jelly derived mesenchymal stem cells: future of regenerative medicine? Recent findings and clinical significance. Kalaszczynska I, Ferdyn K. Biomed Res Int. 2015

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25861624

Om Cellaviva
Cellaviva är Sveriges första biobank för familjesparande av och forskning på stamceller från navelsträng. Stamceller från navelsträng samlas in vid barnets födelse, analyseras, fryses ned och sparas för eventuellt framtida behov. Samtliga celler i kroppen härstammar från stamceller som har unika egenskaper vilket gör dem attraktiva ur ett medicinskt perspektiv. Verksamheten står under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg i Sverige (IVO). Läs mer på www.cellaviva.se.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota autoimmun diabetes genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, en Antigen-Baserad Terapi (ABT) baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Bolagets inlicensierade teknologier för GABA och Gliadin har även dessa potential att bli viktiga pusselbitar i den framtida lösningen för att förhindra, behandla och bota autoimmun diabetes, liksom vissa andra autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. För närvarande pågår sex kliniska studier med Diamyd®. Diamyd Medical är med 39% största ägare i stamcellsbolaget Cellaviva AB. Stamceller kan förväntas komma till användning inom området Personalized Regenerative Medicine (PRM), till exempel för att återskapa betacellsmassa i diabetespatienter där den autoimmuna komponenten av sjukdomen har stoppats. Diamyd Medical har också ägarandelar i medtech-bolaget Companion Medical, Inc. i San Diego, USA; samt i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet DMYD B. Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Essen-Möller, vd Diamyd Medical AB
Tel: +46 70 55 10 679. E-post: anders.essen-moller@diamyd.com

Mathias Svahn, vd Cellaviva AB
Tel: +46 702 61 55 04. E-post:   mathias.svahn@cellaviva.se 

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com. Org. nr: 556242-3797. Hemsida: www.diamyd.com.

Taggar:

Om oss

Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag dedikerat till att bota autoimmun diabetes genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Prenumerera

Dokument & länkar