Om oss

Diamyd Medical (tidigare Diamyd Therapeutics) är ett diabetesbolag med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Bolaget utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®och den aktiva substansen GAD för behandling och prevention av autoimmun diabetes. Två svenska forskarinitierade fas II-studier med Diamyd®pågår för närvarande. En studie för att utvärdera om diabetesvaccinet kan förebygga typ 1-diabetes hos barn som har hög risk att utveckla sjukdomen samt en studie där man utvärderar om Diamyd®i kombination med relativt höga doser av D-vitamin och ibuprofen kan bevara kroppens egen förmåga till blodsockerkontroll hos barn och ungdomar som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes. Diamyd Medical har även innehav i genterapibolaget Periphagen Holdings, Inc. (USA).