Diaverum utvecklar sitt kliniknätverk genom att förvärva Alte Teichweg-klinikerna i Hamburg, Tyskland

München, 4 april 2013 — Diaverum, en av världens ledande, produktoberoende njurvårdgivare, har genomfört ett större förvärv av Alte Teichwegs centrum av fyra kliniker i Hamburg, Tyskland. Köpet utökar Diaverums närvaro i Tyskland till att omfatta 21 kliniker.

Förvärvet av Alte Teichweg är ett stort steg framåt, säger Diaverums VD och koncernchef Dag Andersson. ”Det innebär en ökad takt i våra tillväxtambitioner och, än viktigare, med förvärvet i hamn så kommer Alte Teichwegs patienter att få tillgång till ännu högre vårdstandard och medicinska resultat som leder till förbättrad livskvalitet — Diaverums vision”, säger Dan Andersson.

Godkännandet av förvärvet av klinikerna, som grundades 1973, gavs i januari av Kassenärztliche Vereinigung i Tyskland (läkarförbundet inom försäkringssystemet) och fick laga kraft den första april 2013. Diaverums ambition är att ytterligare öka den här gruppen av kliniker — det största privatägda njurmedicinska kompetenscentrumet i Europa som behandlar flera hundra hemodialyspatienter och peritonealdialyspatienter samt flera tusen hemdialyspatienter — till att bli ett centrum med heltäckande integrerad njurpatientvård.

Patienterna i Hamburg kommer även fortsättningsvis att bli omhändertagna av samma läkare och medicinsk personal som tidigare. Dr Sebastian Grosser, en av läkarna på Alte Teichweg, ser fram emot det framtida samarbetet med Diaverum. ”Att beslutet föll på Diaverum berodde på vår önskan att finna en stark, kvalitetsmedveten samarbetspartner”, säger Dr Grosser.

Diaverums kliniker erbjuder en integrerad och holistisk njurpatientvård vilket inkluderar förebyggande av och tidig diagnos av njursjukdom, fullskalig dialysvård och behandling av flera olika diagnoser. Diaverums uppdrag är att förbättra livskvaliteten för njurpatienter och fokuserar på att skapa en varm och vänskaplig atmosfär på sina kliniker — något som är i linje med och viktigt för läkarkollektivet på Alte Teichweg, enligt Dr Grosser. ”Viktigast är våra patienters välbefinnande. Patienten är central i vår syn på vård och av denna anledning är Diaverum en mycket passande samarbetspartner”.

VD för Diaverum i Tyskland, Martin von Hummel, säger att Diaverum kommer att fortsätta Alte Teichweg-läkarnas utmärkta arbete med stor passion. ”Vi är medvetna om ansvaret och förtroendet som våra nya kolleger i Hamburg gett oss. Jag är övertygad om att våra kvalitetsorienterade processer är en oumbärlig del av en modern medicinsk tjänsteleverantör. Vi är redo för framtida utmaningar och vi kommer att kunna dra nytta av synergier från Diaverums globala dialysnätverk.”

Dr Susanne Hoischen, Diaverums Country Medical Director i Tyskland, välkomnar de elva mycket erfarna kollegerna till Diaverumfamiljen. ”Under 40 år så har den dedikerade personalen på Alte Teichweg försett hundratals patienter med holistisk njurvård av högsta kvalitet.”

Diaverum stödjer sina mer än 7 100 anställda i 18 länder med certifierad träning och utvecklingsprogram — särskilt det EDTNA-ackrediterade Competence in Practice programmet för sjuksköterskor. Ett skarpt fokus på kvalitetshantering är central i Diaverums medicinska regelverk. Strikta regler och procedurer stödjer effektiviteten i Diaverums verksamheter, samtidigt som företaget fortsätter att investera i vetenskaplig och medicinsk forskning med målet att förbättra patientens livskvalitet.

Presskontakt
Christina Sterner
Kommunikationschef
E-post: christina.sterner@diaverum.com
Telefon: +46 76 766 9067

Om Diaverum

Vårt uppdrag på Diaverum är att förbättra livskvaliteten för njurvårdpatienter genom att revitalisera dem både fysiskt och på det emotionella planet. Genom att vara en av världens ledande njurvårdgivare erbjuder Diaverum en helhetsapproach, från preventiv njurvård och vård vid tidigt stadium till alla former av njurersättningsterapi. Som produktoberoende vårdgivare — störst i Europa — kan vi uteslutande fokusera på våra patienters individuella vårdbehov. Vår erfarenhet inom njurvård sträcker sig tillbaka 20 år i tiden när de första dialysklinikerna inrättades, då under namnet Gambro Healthcare. Idag tar 7 100 anställda hand om mer än 22 000 patienter i 18 länder i Europa, Latinamerika, Mellanöstern och Australien. Diaverums koncernkontor är beläget i München, Tyskland. Huvudkontoret ligger i Lund. För mer information, besök: www.diaverum.com.

Taggar:

Om oss

Diaverum is a global renal care provider with a clear patient focus. As one of the world’s leading renal care providers we stand for excellent medical quality, renal care services and a patient-centered research. Being product-independent also gives us the flexibility to offer individual treatments for the individual needs of our patients and by coordinating our patients’ healthcare needs, we are improving their quality of life. At the same time, we are creating value in the healthcare system by optimising the use of healthcare budgets — for the benefit of the patient and the society. Our experience in renal care dates back more than 25 years, when the first dialysis clinic was established, under the former name Gambro Healthcare, defining our Swedish roots. Today 11,000 employees care for more than 33,000 patients in 19 countries in Europe, Latin America, Asia and Middle East. Diaverum has its head office in Lund, Sweden and a corporateoffice in Göteborg. www.diaverum.com

Prenumerera

Dokument & länkar