Världsnjurdagen 2012 - Diaverums engagemang runtom i världen

Händelser och aktiviteter riktade till patienter och allmänheten vid ett stort antal kliniker över hela världen

München / Lund, 8 mars 2012 - Diaverum, en av världens ledande njurvårdgivare, spelar en aktiv roll under världsnjurdagen idag. Genom aktiviteter såsom öppet hus på dialyskliniker, gratis njurundersökning och blodtryckstest ökar Diaverum medvetenheten om njursjukdomar och informerar om möjliga preventiva åtgärder.

Världsnjurdagens kampanj för 2012 "Donera - Njurar för livet - Ta emot” fokuserar på de
positiva resultaten av njurtransplantationer och livräddningsaspekten av organdonation (www.worldkidneyday.org). Dag Andersson, Diaverums VD och koncernchef kommenterar årets tema: – Varje dag upplever vi hur dialyspatienter desperat väntar på att få en njurtransplantation. Tyvärr kan endast en bråkdel av alla patienter med kronisk njursvikt i slutstadiet få ett transplantat, antingen på grund av medicinska orsaker eller för att det helt enkelt inte finns tillräckligt många organdonationer. Därför vill vi ge starkt stöd till årets tema som uppmanar fler människor att donera organ.

Transplantationscenter i Argentina
Diaverum har bred kunskap om utmaningarna och möjligheterna för njurtransplantation. Njurvårdgivaren driver ett transplantationscenter i Buenos Aires, Argentina. Juan Irigoin, regionchef
på Diaverum Latinamerika, understryker vikten av temat för årets världsnjurdag och konstaterar:
– Över 2 000 njurar har transplanterats vid vår klinik. Detta innebär 2 000 möjligheter till ett bättre
liv för våra njurpatienter. Ju fler njurar som doneras, desto högre livskvalitet kan fler människor få.

För att säkerställa och möjliggöra fler högkvalitativa transplantationer undersöker Diaverum för närvarande förutsättningarna för att öppna ytterligare ett transplantationscenter i Östeuropa.

Förebyggande vård över hela världen
I många av Diaverums 250 dialyskliniker pågår under världsnjurdagen aktiviteter som syftar till att förebygga njursjukdomar. Dag Andersson konstaterar:
– Precis som tidigare år visar årets aktiviteter under världsnjurdagen att Diaverum verkligen har 'touchen som gör skillnad', både när det gäller att aktivt kommunicera med våra patienter och att nå ut till allmänheten för att informera om njursjukdomar och hur man förebygger dessa. Vi anser att förebyggande vård är oerhört viktig och planerar att vidare utöka våra aktiviteter inom detta område.

Diaverum driver heltäckande njurenheter i flera länder och undersöker möjligheterna att utveckla förebyggande vårdåtgärder. Många av de förebyggande aktiviteterna under världsnjurdagen är inriktade på att identifiera och minimera diabetes samt högt blodtryck, vilka utgör de största riskfaktorerna för kronisk njursvikt.

 

Presskontakt
Ulrike Beringer
Direktör för extern kommunikation
Email: Ulrike.beringer@diaverum.com
Telefon: +49 (89) 45 24 44 - 124

 

Om Diaverum
Vårt uppdrag på Diaverum är att förbättra livskvaliteten för njurvårdspatienter genom att revitalisera dem både fysiskt och på det emotionella planet. Genom att vara ett av världens ledande njurvårdgivare erbjuder Diaverum en helhetsapproach, från preventiv njurvård och vård vid tidigt stadium till alla former av njurersättningsterapi. Som produktoberoende vårdgivare — störst i Europa — kan vi helt och hållet fokusera på våra patienters individuella vårdbehov. Vår erfarenhet inom njurvård sträcker sig 20 år tillbaka i tiden när de första dialysklinikerna inrättades, då under namnet Gambro Healthcare. 6 500 anställda tar idag hand om 20 000 patienter i 17 länder i Europa, Latinamerika, Mellanöstern och Australien. Diaverums koncernkontor är beläget i München, Tyskland, och huvudkontoret i Lund, Sverige. För mer information se www.diaverum.com.

Taggar:

Om oss

Diaverum is a global renal care provider with a clear patient focus. As one of the world’s leading renal care providers we stand for excellent medical quality, renal care services and a patient-centered research. Being product-independent also gives us the flexibility to offer individual treatments for the individual needs of our patients and by coordinating our patients’ healthcare needs, we are improving their quality of life. At the same time, we are creating value in the healthcare system by optimising the use of healthcare budgets — for the benefit of the patient and the society. Our experience in renal care dates back more than 25 years, when the first dialysis clinic was established, under the former name Gambro Healthcare, defining our Swedish roots. Today 11,000 employees care for more than 33,000 patients in 19 countries in Europe, Latin America, Asia and Middle East. Diaverum has its head office in Lund, Sweden and a corporateoffice in Göteborg. www.diaverum.com

Prenumerera

Dokument & länkar