DIBS Bokslutskommuniké januari – december 2012

Stockholm den 14:e februari 2013

Jan – dec 2012 i sammandrag

 • Nettoomsättningen 155,1 Mkr (150,7) + 3 %
 • Rörelseresultatet 20,8 Mkr (29,0) - 28 %
 • Resultatet efter skatt 14,8 Mkr (21,7) - 32 %
 • Resultatet per aktie 1,54 kr (2,26) - 32 %
 • Andelen återkommande intäkter 90 % (89 %)
 • Nettoinflödet av antalet kunder 803 (1 545) - 48 %
 • Antal kunder 14 801 (13 998) + 6 %
 • Kundernas transaktionsvärde 94,3 Mdr (82,0) + 15 %
 • EBITDA 29,8 Mkr (35,2) - 15 %
 • EBITDA-marginal 19 % (23 %)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 2+1= 3 kr (2) per aktie för 2012

Okt – dec 2012 i sammandrag

 • Nettoomsättningen 38,1 Mkr (39,2) - 3 %
 • Rörelseresultatet - 0,6 Mkr (8,6)
 • Resultatet efter skatt - 1,1 Mkr (6,8)
 • Resultatet efter skatt per aktie - 0,11 kr (0,70)
 • Andelen återkommande intäkter 92 % (89 %)
 • Nettoinflödet av antalet kunder 159 (230) - 31 %
 • Kundernas transaktionsvärde 23,8 Mdr (21,3) + 12 %
 • EBITDA 1,9 Mkr (10,3) - 82 %
 • EBITDA-marginal 5 % (25 %)

- Omsättningen i Sverige och Norge växer i takt med marknaden. Situationen i Danmark är fortsatt svag men utvecklingen pekar på en stabilisering under 2013. Ökade kostnader under fjärde kvartalet 2012 är kopplade till strukturåtgärder som ger bolaget en effektivare organisation och en mer anpassad kostnads­struktur inför 2013, säger Eric Wallin, VD på DIBS.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Eric Wallin, VD DIBS, tfn 0703 29 77 74 eller eric.wallin@dibs.se

  

DIBS Payment Services är Nordens ledande oberoende leverantör av funktionella, säkra och innovativa betaltjänster för handel via Internet. DIBS hanterar dagligen cirka 15 000 kunders transaktioner och har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Köpenhamn. DIBS är listat på First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser.

Om oss

DIBS erbjuder Nordens bredaste utbud av enkla och säkra betalningslösningar på nätet. DIBS startade 1998 och är ledande i Norden. Vi var först med att nå en miljard transaktioner och har idag över 15 000 nätbutiker med ett årligt försäljningsvärde på över 100 miljarder kronor. Bara under förra året valde fler än 2 000 nya nätbutiker vår lösning. Vi är 100 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge som arbetar för att göra det enkelt att ta betalt på nätet. DIBS är listat på First North med Redeye som Certified Advisor.

Prenumerera

Dokument & länkar