Förtydligande i memorandum

Den 2 maj 2018 publicerades memorandumet för Dicot AB:s nyemission som genomförs i samband med den efterföljande noteringen på AktieTorget. Styrelsen i bolaget har uppmärksammats på att antalet teckningsoptioner som anges för den tekniske chefen Jacob Westman under dennes presentation inte överensstämmer med det antal som Jacob Westman tilldelats i den sammanställning över utestående optionsprogram som redovisas på annat ställe i memorandumet. Antalet innehavda optioner har därför rättats under presentationen av Jakob Westman på sida 26 i memorandumet. Jacob Westman har i dagsläget totalt 137 200 teckningsoptioner.

Kort om Dicot
Dicots affärsidé är att utveckla produkten LibiguinTM som läke­medel för behandling av sexuella dys­funk­tioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera LibiguinTM på världs­marknaden.

För ytterligare information

Göran Beijer
VD, Dicot AB
Telefon: 070-663 60 09
E-post: goran.beijer@dicot.se

Prenumerera

Dokument & länkar