Delårsrapport januari - september 1999

Delårsrapport januari - september 1999 Resultatet i korthet: * Resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet (juli-september) uppgick till 1 664 (- 573) Tkr * Intäkterna efter finansiella poster för tredje kvartalet (juli - september) uppgick till 4 665 (342) Tkr * Resultat för niomånadersperioden efter finansiella poster uppgick till 1 008 (-2 144) Tkr * Intäkterna för niomånadersperioden uppgick till 7 488 (6 029) Tkr * Bilspelet STCC lanserades idag i 20,000 enheter i Skandinavien. Kommentar av VD Fredrik Liliegren " Försäljningen av Motorhead har nu passerat 900 000 exemplar vilket är dubbelt så mycket som de näst bäst säljande svenska spelet, True Pinball även det utvecklat av oss. Lanseringen av Rally Masters är som tidigare meddelats flyttad till år 2000. Med anledning av detta förs diskussioner med Infogrames om ytterliggare förskottsbetalning under 1999 för nedlagt utvecklingsarbete på $300,000. Under förutsättning att överenskommelse kan nås kvarstår lagd prognos för helåret om 2,7 Mkr. Uppmuntrade av den starka införsäljningen av STCC på 20 000 enheter har vi redan påbörjat arbetet med STCC 2000. Med Rally Masters på tre plattformar, två versioner av STCC samt det stora Playstation- projekt som vi tidigare informerat om går vi in i år 2000 med en mycket stark och konkurrenskraftig produktportfölj. Jag finner det inte omöjligt att vi under år 2000 säljer mer än 1 miljon spel med tanke på vad vi har på gång. " För ytterligare information, kontakta: Fredrik Liliegren Jesper Kärrbrink VD Styrelseordförande Telefon: 031 - 60 98 01 Telefon: 08 - 61 40 011 email: fredrik@dice.se Email: jesper.karrbrink@itprovider.com Rapporten finns tillgänglig på www.dice.se samt www.bit.se Händelser under januari till september * Bilspelet Motorhead för PC CD-rom introducerades på den nordamerikanska marknaden i slutet av februari. Totalt har produkten sålts i cirka 906 000 enheter sedan lanseringen i april 1998. Av den totala försäljningen är cirka 226 000 fullpris och cirka 680 000 är så kallade bundleenheter. * TV-spelet True Pinball's försäljning har nu upphört, produkten nådde en total försäljningsvolym på cirka 470 000 exemplar och har sålts sedan 1996. * Digital Illusions tecknade genom Gremlin Interactive två nya bundleavtal med Interact Accessories och Creative Labs. Detta var det femte och sjätte medpackningsavtalet som Digital Illusions tecknat för bilspelet Motorhead sedan lanseringen i april 1998. I samtliga fall köper företagen rätten att få skicka med den fulla versionen av Motorhead som en extra bonus till sina kunder när de lanserar nya produkter. Tillsammans beräknas de sex avtalen att ge intäkter på cirka 1,5 - 2,5 Mkr under 1999. * Sony presenterade sin nya plattform - Playstation 2 - som beräknas lanseras i Japan under första halvåret 2000. I Europa och USA sker lanseringen under hösten 2000. Digital Illusions kommer att utveckla spel även för denna plattform, för att täcka hela den tekniska spelmarknaden. * Nintendo presenterade sin nya plattform - Dolphin - Som beräknas lanseras under år 2000. Digital Illusions kommer att utveckla spel även för denna plattform, för att täcka hela den tekniska spelmarknaden. * Digital Illusions internationella förläggare Gremlin Interactive köptes upp av Infogrames som är ett av världens ledande företag inom interaktiva spel. Uppköpet innebär att Digital Illusions får tillgång till ett större återförsäljarnät och större marknadsförings möjligheter. Infogrames köpte även den amerikanska förläggaren Accolade under perioden, vilket innebär att bolaget nu har en direkt ingång på den amerikanska marknaden. Detta innebär att Digital Illusions ersättning per enhet från försäljningen i USA mer än fördubblas i jämförelse med Motorhead. Lanseringar under år 2000 * Digital Illusions tecknade under juli månad ett avtal för utveckling av ett nytt Sony Playstation spel, som baseras på en mycket stor licens. Förläggaren som är mycket stor inom branschen, beräknas lansera produkten under 3:e kvartalet år 2000. Digital Illusions är för närvarande av kontraktsskäl förhindrat att delge ytterliggare information om denna produkt. * Infogrames har fastställt att lanseringen av Rally Masters i Europa kommer att ske under första kvartalet 2000. Lanseringen i USA under namnet Testdrive Rally kommer att ske under första halvåret 2000. * Arbetet har inletts med utvecklingen av STCC 2000. Produkten som kommer att baseras på år 2000 säsongens bilar, banor och regler har ännu inte givits något lanserings datum. Bolaget Digital Illusions är ett spelutvecklingsföretag som utvecklar spel för PC- datorer samt TV-spel för spelkonsoler. Bolaget grundades av några unga dator- och spelentusiaster 1992. Fyra år senare gick Bonniers in som huvudägare. Företagets affärsidé är att utveckla egna dator- och TV-spel i världsklass. Målet är att bli en av de ledande spelutvecklingsföretagen på världsmarknaden. Anställda Bolaget har sedan 1997 växt med mellan 3 - 5 anställda per år. Utifrån den ambition och de mål som bolaget har, beräknas antalet anställda uppgå till ca. 35 personer. Anställda: 1997 1998 1999 2000 (prognos) 17 19 24 35 Lanserade produkter Digital Illusions har sedan 1992 utvecklat och lanserat sju spel. Bolaget var under tiden 1992 till 1997 en av de ledande utvecklarna av datorbaserade flipperspel. Totalt har fyra Pinball spel utvecklats. Pinball spelen finns för PC-datorer och spelkonsolerna Sony Playstation och Sega Saturn. Benefactor var ett plattforms/puzzel hybridspel. S-40 Racing var ett spel som specialdesignades för Volvo. Motorhead är ett bilspel som är utvecklat med egna spelmotorer med avancerad 3D-teknologi. Motorhead lanserades våren 1998 för PC och Sony Playstation. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00100/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00100/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Digital Illusions är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar datorspel för plattformarna PC, Sony Playstation och Nintendo 64. Bolaget arbetar på den globala spelmarknaden. Huvudmarknaderna utgörs av Europa, USA och Japan.

Prenumerera

Dokument & länkar