Extra bolagsstämma i Digital Illusions CE AB (publ)

Extra bolagsstämma i Digital Illusions CE AB (publ) Med anledning av den extra bolagsstämman som hölls den 16 mars 2000 i Digital Illusions CE AB (publ) meddelas att stämman fattade följande beslut. - att genomföra en riktad nyemission enligt punkter i) och ii) nedan, varefter aktiekapitalet kommer uppgå till 11.800.000 kronor. i) nyemission av 50 000 aktier. Aktierna får tecknas av Håkan Kjellman, Antony Hartley, Janne Korpela, Anders Nilsson samt Jonas Adner. Betalning av aktierna sker med apportegendomen utgörs av aktier i Synergenix Interactive AB. ii) nyemission av 850. 000 aktier. Aktierna får tecknas av Johan Persson, Patrick Söderlund, Mats Dal, Marcus Lindstedt samt Niklas Persson. Betalning av aktierna sker med apportegendom. Apportegendomen utgörs av aktier i Refraction Games Stockholm AB. Besluten var enhälliga. På det konstituerande styrelsemöte efter bolagstämman utsågs Fredrik Liliegren till ny styrelseordförande och Patrick Söderlund till ny VD. Styrelsen Digital Illusions CE AB (publ) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00290/bit0002.pdf

Om oss

Digital Illusions är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar datorspel för plattformarna PC, Sony Playstation och Nintendo 64. Bolaget arbetar på den globala spelmarknaden. Huvudmarknaderna utgörs av Europa, USA och Japan.

Prenumerera

Dokument & länkar