Delårsrapport för Digital Vision AB (publ) januari – september 2007

Digital Vision växer vidare

Januari – September 2007
• Orderingången ökade med 46 % till 87,1 (59,5) Mkr
• Nettoomsättningen uppgick till 89,5 (60,1) Mkr, en ökning med 49 %
• Rörelseresultatet före fin. netto uppgick till 7,7 (-21,3) Mkr
• Resultat efter skatt uppgick till 3,8 (- 23,8) Mkr
• Bruttomarginalen förbättrades till 66 % (53 %)
• Resultat per aktie var 0,10 (-0,80) kr


Tredje kvartalet 2007
• Nettoomsättningen förbättrades till 28,9 (27,7) Mkr
• Rörelseresultatet före fin. netto förbättrades till 1,0 (-3,3) Mkr
• Bruttomarginalen förbättrades till 65 % (53 %)
• Resultat per aktie var 0,00 (-0,15) kr
• Erhållit tillväxtlån från Almi
• Nytt försäljningskontor i Hong Kong

Frågor besvaras av Lars Taflin, telefon 0733-678 213, e-post lars.taflin@digitalvision.se

Om oss

Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV.

Prenumerera

Dokument & länkar