Delårsrapport för Digital Vision AB januari – juni 2007

Digital Vision ökar vinsten

Januari – Juni 2007

• Orderingången ökade med 37 % till 60,9 (44,6) Mkr
• Nettoomsättningen uppgick till 60,6 (32,3) Mkr, en ökning med 88 %
• Rörelseresultatet före fin. netto uppgick till 6,7 (-18,0) Mkr
• Resultat efter skatt uppgick till 3,8 (- 19,3) Mkr
• Bruttomarginalen förbättrades till 66 % (58 %)
• Resultat per aktie var 0,10 (-0,65) kr
• Samarbeten med Sonic Solutions och Avid

Andra kvartalet 2007

• Nettoomsättningen förbättrades med 144 % till 32,2 (13,2) Mkr
• Rörelseresultatet före fin. netto förbättrades till 4,7 (-12,0) Mkr
• Bruttomarginalen förbättrades till 70 % (58 %)
• Resultat per aktie var 0,07 (-0,43) kr

Händelser efter periodens slut

• Erhållit tillväxtlån från Almi

Om oss

Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV.

Dokument & länkar