Försäljning av aktier i Digital Vision slutförd

Försäljning av aktier i Digital Vision slutförd I anslutning till erbjudandet att förvärva aktier i DV Sweden AB ("Digital Vision") har Alfred Berg Fondkommission AB utnyttjat övertilldelningsoptionen och därmed förvärvat 225.000 aktier i syfte att täcka övertilldelning i samband med erbjudandet. Försäljningen av aktier i Digital Vision omfattar därefter totalt 2.025.000 aktier, varav 900.000 nyemitterade aktier, motsvarande 37,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Digital Vision. För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Weiss, Verkställande Direktör, 08-18 24 65 www.digitalvision.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/21/19990521BIT00480/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/21/19990521BIT00480/bit0002.doc

Om oss

Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV.

Prenumerera

Dokument & länkar