Fulltecknade emissioner i Digital Vision AB (publ)

Fulltecknade emissioner i Digital Vision AB (publ) Stockholm, 2004-07-06 - Digital Visions nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare och bolagets riktade emission till allmänheten har avslutats. Cirka 79 procent av de erbjudna aktierna har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därutöver har resterande cirka 21 procent tecknats utan stöd av teckningsrätter, varav huvudägaren Littco S.a.r.l. tecknat cirka 14 procent enligt emissionsgaranti. Övriga aktier, cirka 7 procent, har tecknats av befintliga och nya aktieägare. Företrädesemissionen är således, fulltecknad. Den riktade emissionen till allmänheten är övertecknad cirka 2 gånger. Även denna emission är därför fulltecknad. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utfärdande av avräkningsnota. Utskick av avräkningsnota kommer att ske omgående. Den sammanlagda emissionslikviden i de båda emissionerna uppgår till cirka 33,6 miljoner kronor före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 2,0 miljoner kronor. Bolagets största aktieägare Littco S.a.r.l. har tecknat nyemitterade aktier mot kvittning av fordran till ett belopp om 17,2 miljoner kronor. Efter de genomförda nyemissionerna äger Littco S.a.r.l. 52,5 procent av kapital och röster i Digital Vision. Aktiemarknadsnämnden har den 14 maj 2004 meddelat Littco S.a.r.l. dispens från bestämmelserna om budplikt enligt Näringslivets Börskommittés Regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv. "Det är mycket glädjande att inte bara Digital Visions befintliga aktieägare har visat fortsatt förtroende för bolaget utan att vi även har fått förtroende från nytillkomna aktieägare. Emissionerna genomfördes dels för att offensivt tillvarata möjligheter till tillväxt och lönsamhet utan att riskera bolagets likviditetssituation, dels för att sprida ägandet i bolaget för att säkerställa Stockholmsbörsens krav på ägarspridning. Mot bakgrund av att emissionerna har fulltecknats kan bolaget nu med full kraft ta sig an dessa uppgifter", säger Bengt Broman, verkställande direktör i Digital Vision. För ytterligare information vänligen kontakta: Bengt Broman, e-post: bengt.broman@digitalvision.se, telefon: 08-546 182 00, fax: 08-546 182 09 Digital Vision AB (publ), org.nr. 556319-4041, Solna Strandväg 98, SE-171 54 SOLNA Hemsida: www.digitalvision.se Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV: - Media Mastering, digital slutbearbetning av bland annat spelfilm, reklam- och TV-produktioner samt anpassning till DVD - Media Networking, anpassning av bild och ljud till digitala sändningsnät Företaget grundades 1988. Digital Vision-koncernen består av ett svenskt moderbolag samt ett försäljningsbolag i USA. Verksamheten utgörs av utveckling, försäljning och support av system. Digital Vision är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV.