DIGNITA systems AB ansöker om avnotering

Styrelsen för Dignita Systems AB (”Dignita”) har, på begäran av 1A Smart Start, LLC (”Smart Start”), fattat beslut om att ansöka om avnotering av Dignitas aktier vilka är upptagna till handel på AktieTorget.

Efter Smart Starts offentliga erbjudande till aktieägarna i Dignita, innehar Smart Start cirka 96,30 procent av aktierna i Dignita. Smart Start har tidigare idag begärt tvångsinlösen av de aktier i Dignita som inte ägs av Smart Start.

Sista dag för handel med Dignitas aktier vid AktieTorget blir den 7 juli 2017.

För mer information:

Anders Eriksson, VD Dignita Systems AB (publ)

Telefon: +46(0)70 314 55 90

E-post: anders.eriksson@dignita.se  

Hemsida: www.dignita.se

För information och dokumentation rörande Erbjudandet, se www.danskebank.se/prospekt.

Dignita Systems AB (publ) är ett svenskt teknik- och kunskapsföretag som utvecklar trafik och arbetsplats säkerhetsfrämjande produkter och tjänster som exempelvis alkolås och alkoholmätare

Vår vision är ”vi räddar liv”, genom användning av våra produkter kan vi kraftigt sänka antalet dödsfall samt skadade i trafik och arbetsliv.

Bolagets produkter innebär en kvalitetssäkring som gör att ett företag eller en privatperson vet om de kan framföra ett fordon, utföra en aktivitet eller ett arbetsmoment på ett säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning för användning av alkohol i trafik samt arbetsliv.

Bolaget är listat på aktietorget (DIGS)

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 4 juli 2017 klockan 08.30 CET.

Om oss

Att hjälpa organisationer och individer att synliggöra och förebygga drogrelaterade problem och att följa lagkrav genom att tillhandahålla kostnadseffektiva mät- och testverktyg med därtill tillhörande tjänster.

Prenumerera

Dokument & länkar