Dignitas alkolås AL-100 nu godkänt för försäljning i Dubai, Förenade Arab Emiraten

Dignita Systems AB partner ASPRO Middle East har arbetat tillsammans med statliga Dubai Taxi Corporation och Road and Transport Authority i Dubai Förenade Arab Emiraten för att erhålla deras godkännande & rekommendation av Dignitas alkolås AL-100. Detta arbete har inneburit en genomgripande genomgång av AL-100 inkluderat pilotinstallationer i Skolbussar, Taxi samt Limousine fordon. Utvärderingen detta arbete har nu slutförts resulterande i att AL-100 rekommenderas för installation i publika transporter som exemplevis Taxi.

Nikolaos Ntigrintakis CEO ASPRO:

”Vi på ASPRO är väldigt glada att vi nu erhållit godkännande och rekomendation för AL-100. Detta öppnar nu stora möjligheter för oss inom UAE men är även positivt för övriga marknader i mellanöstern regionen. Samtliga länder i regionen har höga dödstal i trafiken och myndigheterna arbetar nu aktivt för att öka säkerheten på sina vägar. Detta är givetvis gynnsamt för oss. Vår bedömning är att volymerna för Dignitas alkolås i regionen där vi arbetar är betydande och vi ser redan ett intresse för AL-100 i publika transport där vi redan arbetar med ett antal pilotinstallationer. I tillägg så har vi intresse även från säkerhetssensitiva arbetsplatser samt myndigheter. Att AL-100 nu är rekomenderat är ett viktigt steg i vårt långsiktiga arbete, detta ser mycket lovande ut för framtiden”

Anders Eriksson, VD Dignita:

”ASPRO har gjort ett grundligt arbete där detta är ett ytterligare kvitto på vilken hög kvalitet som vårt alkolås AL-100 håller. Vi noterar att ett alkolås utsätts för andra påfrestningar än i Sverige som exempelvis mycket höga temperaturer, även detta klarar AL-100. Att vi nu erhållit denna rekomendation har givetvis betydelse då det förbättrar ASPROs möjlighet att effektivt bearbeta denna mycket expansiva marknad”

För mer information:

Anders Eriksson, VD Dignita Systems AB (publ)

Telefon: +46(0)70 314 55 90
E-post: anders.eriksson@dignita.se  

Hemsida: www.dignita.se

Dignita Systems AB (publ) är ett svenskt teknik- och kunskapsföretag som utvecklar trafik och arbetsplats säkerhetsfrämjande produkter och tjänster som exempelvis alkolås och alkoholmätare

Vår vision är ”vi räddar liv”, genom användning av våra produkter kan vi kraftigt sänka antalet dödsfall samt skadade i trafik och arbetsliv.

Bolagets produkter innebär en kvalitetssäkring som gör att ett företag eller en privatperson vet om de kan framföra ett fordon, utföra en aktivitet eller ett arbetsmoment på ett säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning för användning av alkohol i trafik samt arbetsliv.

Bolaget är listat på aktietorget (DIGS)

Om oss

Att hjälpa organisationer och individer att synliggöra och förebygga drogrelaterade problem och att följa lagkrav genom att tillhandahålla kostnadseffektiva mät- och testverktyg med därtill tillhörande tjänster.

Prenumerera

Dokument & länkar