Kommuniké från extra bolagsstämma i Dignita Systems AB

Dignita Systems AB (”Bolaget”) höll i dag extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade enligt nedan.

Bolagets styrelse ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren 1A Smart Start, LLC:s förslag, att genom omval utse Anders Eriksson och Pontus Gustafsson, samt genom nyval utse Charles Joseph Brucato III och Matt Strausz, till styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att välja Charles Joseph Brucato III till styrelsens ordförande. På stämman beslutades även att entlediga styrelseledamöterna Ulf Gejhammar, Joakim Hermansson och Niclas Fröberg.

För mer information:

Anders Eriksson, VD Dignita Systems AB (publ)

Telefon: +46(0)70 314 55 90
E-post: anders.eriksson@dignita.se  

Hemsida: www.dignita.se

Dignita Systems AB (publ) är ett svenskt teknik- och kunskapsföretag som utvecklar trafik och arbetsplats säkerhetsfrämjande produkter och tjänster som exempelvis alkolås och alkoholmätare

Vår vision är ”vi räddar liv”, genom användning av våra produkter kan vi kraftigt sänka antalet dödsfall samt skadade i trafik och arbetsliv.

Bolagets produkter innebär en kvalitetssäkring som gör att ett företag eller en privatperson vet om de kan framföra ett fordon, utföra en aktivitet eller ett arbetsmoment på ett säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning för användning av alkohol i trafik samt arbetsliv.

Bolaget är listat på aktietorget (DIGS)

Om oss

Att hjälpa organisationer och individer att synliggöra och förebygga drogrelaterade problem och att följa lagkrav genom att tillhandahålla kostnadseffektiva mät- och testverktyg med därtill tillhörande tjänster.

Prenumerera

Dokument & länkar